Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 72
PIRmS pIRmāS LIeTOŠANAS
1
Noņemiet visas uzlīmes un noslaukiet sviestmaižu grilu ar mitru drānu.
2
Pavelciet noslēgu augšup (1) un atveriet sviestmaižu tosteru (2) (Zīm. 2).
3
Notīriet cepšanas plātnes ar mitru drānu vai sūkli (Zīm. 3).
Piezīme: Pirmajā lietošanas reizē ierīce var nedaudz dūmot.Tas ir normāli.
ieRīceS LIeTOŠANA
gRAUzdēTU SVIeSTmAIžU pAGATAVOŠANA
1
Viegli ieziediet cepšanas plātnes ar nedaudz sviesta vai eļļas.
2
Lai piemērotu vada garumu, aptiniet tā daļu ap vada uzglabāšanas vietu.
3
Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, un noregulējiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
pozīcijā ‘I’ (Zīm. 4).
,
Sarkanā strāvas ieslēgšanas gaisma ieslēdzas. Šī gaisma paliek ieslēgta, kamēr ierīce ir pieslēgta
elektrībai (Zīm. 5).
,
Iedegas zaļā uzsilšanas gaisma.
,
Zaļā uzsilšanas gaisma izslēdzas, kad ierīce ir gatava lietošanai.
4
Kamēr ierīce uzkarst, sagatavojiet grauzdētu sviestmaižu pagatavošanai nepieciešamos
produktus.
Piezīme: Katrai sviestmaizei nepieciešamas divas maizes šķēles un atbilstošs pildījums. Ieteikumus
skatiet nodaļā ‘Receptes’.
Piezīme: Lai iegūtu vienmērīgi zeltaini brūnas sviestmaizes, viegli apziediet maizes to pusi, kas būs
saskarē ar cepšanas plātnēm, ar nedaudz sviesta.
Piezīme: Lai ierīci varētu rūpīgi noslēgt, neapziediet maizi ar pildījumu pārāk tuvu šķēles malām.
5
Atveriet sviestmaižu tosteru. (Zīm. 2)
6
Uzlieciet pagatavojamās sviestmaizes uz apakšējās cepšanas plātnes (Zīm. 6).
Piezīme: Ja vēlaties, varat grauzdēt tikai vienu sviestmaizi.
7
Lai aizvērtu sviestmaižu tosteru, rūpīgi nolaidiet apakšējo gatavošanas plāni uz maizes (1),
kamēr noslēgts automātiski aizver plātnes (2) (Zīm. 7).
Piezīme: Gatavošanas laikā zaļā uzsilšanas gaisma ieslēdzas un izslēdzas.Tas norāda, ka sildīšanas
elements ir ieslēgts un izslēgts, lai uzturētu atbilstošu temperatūru.
8
Pēc 3-4 minūtēm atveriet sviestmaižu tosteri, lai pārbaudītu, vai sviestmaizes ir zeltaini brūnas.
Piezīme: Laiks, kas nepieciešamas kraukšķīgu, brūnu sviestmaižu pagatavošanai ir atkarīgs no maizes
veida, pildījuma un garšas izjūtas.
9
Izņemiet sviestmaizes (Zīm. 8).
Lietojiet koka vai plastmasas virtuves piederumu (piemēram, koka lāpstiņu), lai izņemtu grauzdētās
sviestmaizes no tostera. Nelietojiet metāla, asus vai abrazīvus virtuves piederumus.
10
Lai turpinātu sviestmaižu pagatavošanu, pagaidiet, līdz nodziest zaļā gaisma un tad ielieciet
tosterī jaunas sviestmaizes.
11
Kad ierīci vairs nelietojat, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā ‘O’, lai izslēgtu
ierīci (Zīm. 9).
latviEšu
39
Образец