Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 72
-
Zawsze czyść urządzenie po użyciu.
POLA eLeKTROmAGNeTYczNe (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych
badań naukowych.
PRzed pIeRwSzYm UżYcIem
1
Usuń wszystkie nalepki i przetrzyj obudowę opiekacza wilgotną szmatką.
2
Pociągnij zacisk blokujący w górę (1) i otwórz opiekacz do kanapek (2) (rys. 2).
3
Przetrzyj płytki opiekające wilgotną, miękką szmatką lub gąbką (rys. 3).
Uwaga: Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydostawać się dym. Jest to zjawisko normalne.
ZASAdY UżYwANIA
PRzYGOTOwYwANIe zApIeKANYch KANApeK
1
Posmaruj płytki opiekające niewielką ilością masła lub oleju.
2
Aby dostosować długość przewodu, nawiń go wokół uchwytu na przewód.
3
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego i ustaw wyłącznik w
pozycji „I” (rys. 4).
,
Włączy się czerwony wskaźnik zasilania. Wskaźnik ten świeci się, dopóki urządzenie jest
podłączone do sieci elektrycznej (rys. 5).
,
Zaświeci się zielony wskaźnik podgrzewania.
,
Zielony wskaźnik podgrzewania wyłącza się, gdy urządzenie jest gotowe do użytku.
4
Podczas nagrzewania urządzenia przygotuj składniki na kanapki.
Uwaga: Do przygotowania każdej kanapki potrzebne są dwie kromki chleba oraz odpowiednie nadzienie.
Propozycje kanapek można znaleźć w rozdziale „Przepisy”.
Uwaga: Lekko posmaruj masłem te strony chleba, które stykają się z płytkami opiekającymi, aby kanapki
równomiernie się przypiekły na złocisty kolor.
Uwaga: Aby kanapki dobrze się skleiły, nie umieszczaj nadzienia zbyt blisko krawędzi kromek chleba.
5
Otwórz opiekacz. (rys. 2)
6
Połóż przygotowane kanapki na dolnej płytce opiekającej (rys. 6).
Uwaga: Możesz również opiekać tylko jedną kanapkę.
7
Aby zamknąć opiekacz do kanapek, ostrożnie opuść górną płytę opiekającą na kromki chleba
(1), aż zacisk blokujący automatycznie zatrzaśnie płyty (2) (rys. 7).
Uwaga: Podczas opiekania zielony wskaźnik podgrzewania na przemian włącza się i wyłącza.To
oznacza, że elementy grzejne są na przemian włączane i wyłączane w celu utrzymania prawidłowej
temperatury.
8
Po 3–4 minutach otwórz opiekacz do kanapek i sprawdź, czy kanapki zarumieniły się na
złocisty kolor.
Uwaga: Czas opiekania kanapek konieczny do uzyskania żądanej chrupkości i złocistego koloru zależy
od rodzaju chleba, nadzienia oraz indywidualnych upodobań.
9
Wyjmij kanapki (rys. 8).
Polski
43
Образец