Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 72
Do wyjęcia kanapek z opiekacza użyj drewnianego lub plastikowego przyrządu (np. łopatki). Nie
używaj metalowych, ostrych ani szorstkich przyborów kuchennych.
10
Jeśli chcesz przygotować więcej kanapek, przed umieszczeniem w opiekaczu kolejnej porcji
poczekaj, aż zgaśnie zielony wskaźnik podgrzewania.
11
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw wyłącznik w pozycji „O” i wyjmij wtyczkę z
gniazdka elektrycznego (rys. 9).
CzYSzczeNIe
Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków ani materiałów do czyszczenia, gdyż mogą one
uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2
Otwórz urządzenie i zaczekaj, aż zupełnie ostygnie.
3
Przed umyciem płytek opiekających usuń z nich nadmiar oleju za pomocą kawałka
papierowego ręcznika kuchennego.
4
Do usunięcia przyklejonych resztek jedzenia (np. przypalonego sera) z płytek opiekających
użyj drewnianej lub plastikowej łopatki.
Nie używaj metalowych, ostrych ani szorstkich przyborów kuchennych.
5
Przetrzyj płytki opiekające wilgotną, miękką szmatką lub gąbką (rys. 10).
6
Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką.
PRzechOwYwANIe
1
Nawiń przewód zasilający wokół uchwytu na przewód (rys. 11).
2
Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej lub poziomej.
ochRONA śROdOwISKA
-
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji.
Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 12).
gwARANcjA I SeRwIS
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową
www.philips.com
lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego
Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Polski
44
Образец