Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 72
46
iNTROdUceRe
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Cu noul dvs. aparat de preparat sendvişuri compact puteţi face foarte uşor o mulţime de sendvişuri
variate.
DeScRIeRe GeNeRALĂ (fiG. 1)
a
Mânere cu izolaţie termică
B
Clapetă de blocare
C
Led roşu de pornire
D
Led verde de încălzire
E
Suprafaţă tactilă rece
F
plăci
g
Suport de depozitare a cablului
H
Comutator Pornit/Oprit (On/Off)
impORTANT
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
PeRIcOL
-
Nu introduceţi aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
aVeRTISmeNT
-
Verificaţi dacă tensiunea indicată sub aparat corespunde tensiunii locale, înainte de a conecta
aparatul.
-
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
-
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de
Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru
a evita orice accident.
-
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice,
mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
-
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
-
Nu apropiaţi cablul electric de suprafeţe fierbinţi.
-
Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas electronic extern pentru a evita situaţiile
periculoase.
-
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
PRecAUţIe
-
Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu împământare.
-
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului pe care este
aşezat aparatul.
-
Temperatura suprafeţelor accesibile poate fi ridicată când aparatul este în funcţiune.
-
Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăţa sau de a-l depozita.
-
Nu atingeţi niciodată plitele cu obiecte ascuţite sau abrazive, pentru a nu deteriora
suprafaţa anti-aderentă.
-
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
-
Acest aparat nu este un grill şi nu este destinat pentru prepararea altor alimente decât
sandvişuri.
-
Opriţi întotdeauna aparatul şi scoateţi-l din priză după utilizare.
-
Curăţaţi întotdeauna aparatul după utilizare.
roMână
Образец