Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 72
CÂmpURI eLecTROmAGNeTIce (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă
este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur
conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
ÎNAINTe de pRImA UTILIzARe
1
Dezlipiţi autocolantele şi ştergeţi carcasa aparatului de preparat sandvişuri cu o cârpă umedă.
2
Trageţi clapeta de blocare în sus (1) şi deschideţi aparatul de preparat sendvişuri (2) (fig. 2).
3
Curăţaţi plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete (fig. 3).
Notă: În timpul primei utilizări aparatul poate emana puţin fum. Acest lucru este normal.
uTILIzAReA ApARATULUI
PRepARAReA SANdVIşURILOR pRĂjITe
1
Ungeţi uşor plăcile cu puţin unt sau ulei.
2
Pentru a ajusta lungimea cablului, înfăşuraţi o parte din acesta în jurul elementului pentru
stocarea cablului.
3
Introduceţi ştecherul în priza de perete şi setaţi comutatorul de pornire/oprire la poziţia
‘I’ (fig. 4).
,
Se aprinde ledul roşu de pornire. Acesta rămâne aprins cât timp aparatul este conectat la
sursa de alimentare (fig. 5).
,
Se aprinde ledul verde de încălzire.
,
Ledul verde de încălzire se stinge când aparatul este gata de utilizare.
4
Pregătiţi ingredientele pentru sendvişuri prăjite în timp ce aparatul se încălzeşte.
Notă: Pentru fiecare sandviş aveţi nevoie de două felii de pâine şi o umplutură pe placul dvs. Pentru
sugestii, citiţi capitolul ‘Reţete’.
Notă: Ungeţi uşor cu unt laturile pâinii care vin în contact cu plitele pentru a obţine o prăjire mai
omogenă şi un aspect mai apetisant.
Notă: Pentru a asigura o închidere optimă, umpluturile nu trebuie întinse prea aproape de marginile
feliilor de pâine.
5
Deschideţi aparatul de preparat sandvişuri. (fig. 2)
6
Puneţi sandvişurile de preparat pe plita inferioară (fig. 6).
Notă: Puteţi prăji şi un singur sandviş, dacă doriţi.
7
Pentru a închide aparatul de preparat sendvişuri, coborâţi cu atenţie placa superioară (1) până
când clapeta blochează plăcile automat (2) (fig. 7).
Notă: În timpul preparării, ledul verde de încălzire se aprinde şi se stinge succesiv. Aceasta indică că
elementele de încălzire sunt pornite şi oprite pentru a menţine temperatura corectă.
8
Deschideţi aparatul de preparat sendvişuri după 3-4 minute pentru a verifica dacă
sendvişurile sunt rumenite.
Notă: Durata de preparare necesară pentru a obţine sendvişuri bine rumenite depinde de tipul de pâine,
de umplutură şi de gustul dvs. personal.
9
Scoateţi sendvişurile (fig. 8).
Folosiţi o ustensilă de lemn sau de plastic (de ex. o spatulă) pentru a scoate sendvişul prăjit din
aparatul de preparat sendvişuri. Nu folosiţi ustensile de bucătărie metalice, ascuţite sau abrazive.
roMână
47
Образец