Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 72
10
Dacă doriţi să continuaţi să preparaţi sendvişuri, aşteptaţi până când ledul verde de încălzire
se stinge înainte de a pune noile sendvişuri în aparatul de preparat sendvişuri.
11
După utilizare, treceţi comutatorul pornit/pprit în poziţia ‘O’ şi scoateţi aparatul din
priză (fig. 9).
CURĂţAReA
Nu folosiţi niciodată agenţi de curăţare, materiale agresive sau produse abrazive pentru a nu
deteriora suprafaţa anti-aderentă a plăcilor.
Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alt lichid şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă.
1
Opriţi şi scoateţi aparatul din priză.
2
Lăsaţi aparatul de preparat sendvişuri să se răcească bine în poziţia deschis.
3
Înainte de a curăţa plitele, îndepărtaţi uleiul în exces cu o bucată de hârtie de bucătărie.
4
Utilizaţi o spatulă din lemn sau plastic pentru a îndepărta reziduurile lipicioase de alimente
(de exemplu caşcaval întărit) de pe plite.
Nu utilizaţi ustensile metalice, ascuţite sau abrazive.
5
Curăţaţi plăcile cu o cârpă moale şi umedă sau cu un burete (fig. 10).
6
Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
DepOzITAReA
1
Înfăşuraţi cablul în jurul suportului pentru cablu (fig. 11).
2
Păstraţi aparatul în poziţie verticală sau orizontală.
PROTecţIA medIULUI
-
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l
la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului
înconjurător (fig. 12).
gARANţIe şI SeRVIce
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa
www.philips.com
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs.
(găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru,
deplasaţi-vă la furnizorul dvs. Philips local.
reţeTe
seNdVIşURI pRĂjITe
seNdVIş cU şUNcĂ, cAşcAVAL şI ANANAS
Ingrediente
-
4 felii de pâine albă
-
2 felii de caşcaval
-
2 felii de ananas
-
2 felii subţiri de şuncă
-
praf de curry
1
Preîncălziţi aparatul de preparat sendvişuri.
2
Puneţi caşcavalul, ananasul şi şunca pe două felii de pâine.
roMână
48
Образец