Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 72
10
Ak chcete v príprave sendvičov pokračovať, pred vložením ďalších sendvičov do zariadenia
počkajte, kým zhasne zelené kontrolné svetlo ohrevu.
11
Po použití prepnite vypínač do polohy „O“ a odpojte zariadenie zo siete (Obr. 9).
ČISTeNIe
Na čistenie nepožívajte agresívne ani drsné čistiace prostriedky a materiály, pretože tieto
poškodia teflónový povrch platní.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
1
Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2
Otvorte zariadenie a nechajte ho riadne vychladnúť.
3
Pred čistením z platní najskôr odstráňte pomocou kuchynského papiera prebytočný olej.
4
Na odstránenie zvyškov potravín (napr. stuhnutý syr) prilepených na platniach použite
drevenú alebo umelohmotnú varešku.
Nepoužívajte kovové, ostré a abrazívne kuchynské náčinie.
5
Platne očistite navlhčenou mäkkou tkaninou alebo špongiou (Obr. 10).
6
Vonkajšiu časť zariadenia očistite vlhkou utierkou.
POmôcKY NA USKLAdNeNIe
1
Kábel natočte okolo cievky v spodnej časti zariadenia (Obr. 11).
2
Zariadenie odkladajte vo zvislej alebo vodorovnej polohe.
ŽIVOTNé pROSTRedIe
-
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale
kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné
prostredie (Obr. 12).
ZáRUKA A SeRVIS
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips,
www.philips.com
, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo
Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
recepTY
HRIANKOVANé SeNdVIče
seNdVIč SO ŠUNKOU, SYROm A ANANáSOm
Prísady
-
4 krajce chleba
-
2 plátky syra
-
2 plátky ananásu
-
2 tenké plátky šunky
-
kari korenie
1
Sendvičovač nechajte zohriať.
2
Na dva krajce chleba položte plátky syra, ananásu a šunky.
slovEnsky
56
Образец