Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 72
58
uVOd
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
S tem novim priročnim opekačem sendvičev lahko na enostaven način pripravite vse vrste
popečenih sendvičev.
spLOŠNI OpIS (sL. 1)
a
Hladni ročaji
B
Zapiralni jeziček
C
Rdeči indikator vklopa
D
Zeleni indikator segrevanja
E
Hladna površina
F
Grelni plošči
g
Pripomoček za shranjevanje kabla
H
Stikalo za vklop/izklop
POmembNO
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
neVARNOST
-
Aparata ali omrežnega kabla ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
opOzORILO
-
Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali na dnu aparata navedena napetost
ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
-
Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali katera druga komponenta.
-
Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
-
Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje
ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
-
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
-
Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
-
Aparata nikoli ne priklapljajte na zunanje časovno stikalo, da ne povzročite nevarnosti.
-
Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
POzOR
-
Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
-
Omrežni kabel naj ne visi prek roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat.
-
Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem aparata visoka.
-
Pred čiščenjem ali shranjevanjem aparata počakajte, da se le-ta povsem ohladi.
-
Plošč se ne dotikajte z ostrimi ali grobimi predmeti, ker lahko poškodujete površino.
-
Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
-
Ta aparat ni žar in je namenjen le pripravi sendvičev.
-
Po uporabi izklopite in izključite aparat.
-
Po uporabi aparat očistite.
ELeKTROmAGNeTNA pOLjA (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom
ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na
danes veljavne znanstvene dokaze varna.
slovEnšČina
Образец