Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 63 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 63 из 72
ELeKTROmAGNeTNA pOLjA (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako
se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je
bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
PRe pRVe UpOTRebe
1
Skinite sve nalepnice i obrišite kućište aparata za pravljenje sendviča vlažnom krpom.
2
Jezičak za zaključavanje povucite prema gore (1) i otvorite aparat za pravljenje sendviča
(2) (Sl. 2).
3
Očistite grejne ploče vlažnom krpom ili sunđerom (Sl. 3).
Napomena: Kod prve upotrebe aparat može blago da se dimi.To je normalno.
upOTRebA ApARATA
PRIpRemANje TOST SeNdVIčA
1
Podmažite grejne ploče sa malo putera ili ulja.
2
Dužinu kabla možete podesiti tako što ćete deo kabla omotati oko držača za kabl.
3
Uključite utikač u utičnicu i podesite prekidač za uključivanje/isključivanje na ‘I’ (Sl. 4).
,
Crveni indikator napajanje će se uključiti. Ovaj indikator biće uključen sve dok je aparat
priključen na napajanje (Sl. 5).
,
Pali se zeleni indikator zagrevanja.
,
Zeleni indikator zagrevanja isključiće se kada aparat bude spreman za korišćenje.
4
Dok se aparat zagreva, pripremite sastojke za sendviče.
Napomena: Za svaki sendvič potrebna su dva komada hleba i odgovarajući nadev. Predloge potražite u
poglavlju “Recepti”.
Napomena: Blago premažite puterom strane hleba koje dolaze u kontakt sa grejnim pločama da biste
dobili ravnomerno pečen hleb zlatne boje.
Napomena: Da bi se obezbedilo optimalno zaptivanje, nadeve ne bi trebalo stavljati blizu ivice hleba.
5
Otvorite aparat za sendviče. (Sl. 2)
6
Stavite sendviče na donju ploču (Sl. 6).
Napomena: Ako želite, možete pripremiti samo jedan sendvič.
7
Da biste zatvorili aparat za pravljenje sendviča, gornju grejnu ploču pažljivo spuštajte na hleb
(1) dok jezičak za zaključavanje automatski ne zaključa ploče (2) (Sl. 7).
Napomena:Tokom pravljenja aparata zeleni indikator napajanja uključuje se i isključuje.To znači da se
grejni elementi pale i gase da bi se održala odgovarajuća temperatura.
8
Posle 3-4 minuta otvorite aparat i proverite proverite da li su sendviči zlatno-smeđe boje.
Napomena:Vreme pripremanja hrskavih, rumenih sendviča zavisi od vrste hleba, nadeva i vašeg ličnog
ukusa.
9
Izvadite sendviče (Sl. 8).
Za uklanjanje pripremljenih sendviča iz aparata koristite drveni ili plastični pribor (npr. lopaticu). Ne
upotrebljavajte metalni, oštri ili abrazivni kuhinjski pribor.
10
Ako želite da nastavite sa pripremanjem sendviča, sačekajte da se zeleni indikator zagrevanja
ugasi, pre nego stavite nove sendviče u aparat.
srPski
63
Образец