Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 64 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 64 из 72
11
Nakon upotrebe prekidač za uključivanje/isključivanje postavite na ‘O’ i izvucite utikač iz
utičnice (Sl. 9).
ČIŠćeNje
Nemojte da koristite agresivna ili abrazivna sredstva i materijale za čišćenje, jer će to oštetiti
teflonsku oblogu ploča.
Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
1
Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
2
Ostavite aparat u otvorenom položaju da se potpuno ohladi.
3
Pre čišćenja, pomoću komada kuhinjskog papira uklonite višak ulja sa ploča.
4
Za uklanjanje lepljivih ostataka hrane (npr. stvrdnutog sira) sa grejnih ploča, koristite drvenu ili
plastičnu lopaticu.
Ne koristite metalne, oštre ili abrazivne predmete.
5
Grejne ploče čistite mekom vlažnom krpom ili sunđerom (Sl. 10).
6
Spoljašnjost aparata očistite vlažnom tkaninom.
ČUVANje
1
Kabl namotajte oko pregrade za kabl (Sl. 11).
2
Uređaj odložite u vertikalnom ili horizontalnom položaju.
ZAŠTITA OKOLINe
-
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte
na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 12).
gARANcIjA I SeRVIS
Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu
kompanije Philips na adresi
www.philips.com
ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije
Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj
zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.
recepTI
tOST SeNdVIčI
seNdVIčI SA ŠUNKOm, SIROm I ANANASOm
Sastojci
-
4 kriške belog hleba
-
2 kriške sira
-
2 kriške ananasa
-
2 tanke kriške šunke
-
kari u prahu
1
Prethodno zagrejte aparat za sendviče.
2
Stavite sir, ananas i šunku na dve kriške hleba.
3
Šunku pospite sa malo karija u prahu i na to stavite druge dve kriške hleba.
4
Sendviče pripremajte 3-4 minuta.
srPski
64
Образец