Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 66 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 66 из 72
66
ВСтУп
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися
підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/
welcome.
За допомогою цієї нової бутербродниці можна дуже просто приготувати різноманітні гарячі
бутерброди.
зАГАЛЬНИЙ опИС (МАЛ. 1)
a
Ручки, що не нагріваються
B
Вушко блокування
C
Червоний індикатор увімкнення
D
Зелений індикатор нагрівання
E
Поверхня, що не нагрівається
F
Пластини
g
Пристосування для шнура
H
Перемикач “увімк./вимк.”
ВАжЛИвА іНфоРмАція
Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та
зберігайте його для майбутньої довідки.
небеЗпечНо
-
Не занурюйте пристрій або шнур живлення у воду чи іншу рідину.
ПопеРеджеННя
-
Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на
дні пристрою, із напругою у мережі.
-
Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші частини пошкоджено.
-
Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити,
звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із
належною кваліфікацією.
-
Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з
послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного
досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка
відповідає за безпеку їх життя.
-
Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
-
Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
-
Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера.
-
Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
увАГА
-
Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
-
Шнур живлення не повинен висіти над кутом столу або над робочою поверхнею, на якій
стоїть пристрій.
-
Коли пристрій працює, доступні поверхні пристрою можуть сильно нагріватися.
-
Перед тим, як чистити пристрій чи відкладати його на зберігання, дайте пристрою
повністю охолонути.
-
Ніколи не торкайтеся пластин гострими або абразивними предметами, оскільки це може
пошкодити антипригарне покриття.
-
Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
-
Цей пристрій не є грилем і призначений лише для підігрівання бутербродів.
-
Після використання завжди вимикайте пристрій та від’єднуйте його від мережі.
-
Після використання завжди чистіть пристрій.
українська
Образец