Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 67 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 67 из 72
ЕЛеКтРомАГНітНі поЛя (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з
останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної
експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
ПеРед пеРШИм вИКоРИСтАННям
1
Зніміть усі етикетки і протріть корпус бутербродниці вологою ганчіркою.
2
Потягніть вушко блокування догори (1) і відкрийте бутербродницю (2) (Мал. 2).
3
Почистіть пластини вологою ганчіркою чи губкою (Мал. 3).
Примітка: Під час першого використання з пристрою може виходити дим. Це нормально.
зАСтоСУвАННя пРИСтРою
ПРИГотУвАННя ГАРячИх бУтеРбРодів.
1
Змастіть пластини незначною кількістю масла чи олії.
2
Для налаштування довжини шнура, намотайте частину його на спеціальне
пристосування.
3
Вставте штекер у розетку і встановіть перемикач “увімк./вимк.” у положення “I” (Мал. 4).
,
Засвічується червоний індикатор увімкнення. Він світиться доти, доки пристрій
під’єднаний до мережі (Мал. 5).
,
Засвічується зелений індикатор нагрівання.
,
Зелений індикатор нагрівання згасне, коли пристрій буде готовий до використання.
4
Поки пристрій нагрівається, підготуйте продукти для гарячих бутербродів.
Примітка: Для одного бутерброда потрібно дві скибки хліба і відповідна начинка. Див. поради у
розділі “Рецепти”.
Примітка: Змастіть скибки хліба, які контактують із пластинами, незначною кількістю масла,
щоб отримати рівномірно підсмажений бутерброд.
Примітка: Для забезпечення оптимальної герметизації начинка не повинна знаходитися надто
близько до країв скибок хліба.
5
Відкрийте бутербродницю. (Мал. 2)
6
Покладіть бутерброди на нижню пластину (Мал. 6).
Примітка: За бажанням можна підсмажувати лише один бутерброд.
7
Щоб закрити бутербродницю, обережно опустіть нижню пластину на хліб (1), доки
язичок блокування автоматично не зафіксує пластини (2) (Мал. 7).
Примітка: Під час приготування зелений індикатор нагрівання засвічується і згасає. Це означає,
що нагрівальні елементи вмикаються і вимикаються для підтримання належної температури.
8
Через 3-4 хвилини відкрийте бутербродницю, щоб перевірити, чи бутерброди
підсмажилися.
Примітка: Час приготування хрустких рум’яних бутербродів залежить від типу хліба і начинки,
а також від Вашого особистого смаку.
9
Вийміть бутерброди (Мал. 8).
Для виймання гарячих бутербродів із пристрою використовуйте дерев’яне чи пластикове
кухонне приладдя (наприклад, лопатку). Не використовуйте металеве, гостре чи абразивне
приладдя.
українська
67
Образец