POLARIS PCM 1525E скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 33)

Языки: Русский
Страницы:33
Описание:Кофеварка
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 33
54
55
АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ
Алдымен дәмді және ыстық кофе әзірлеу үшін кофеқайнатқыш пен оған орналастырылған
сүзгіні алдын ала қыздырған жөн. Осылайша кофеқайнатқыштың суық бөліктері кофе қайнатып
алуға ешбір әсерін тигізбейді.
1.
Суға арналған сауытты сумен толтырыңыз (судың деңгейін қадағалаңыз сауыттағы
“мах” белгісінен асыра толтыруға мүлдем болмайды) содан кейін арналған сауытты
кофеқайнатқыштың корпусына орнатыңыз.
2.
Жылыту барысында сүтке арналған сауытты сумен толтыруға қажеті жоқ, бірақта сүтке
арналған сауыт өз орнына орнатылу тиіс.
3.
Сүзгінің ұстағышын сүзгімен бірге кофеқайнатқыштың ішіне
«Құралды іске қоспас бұрын
жұмысқа дайындау және пайдалану»
тарауының 6 тармағында көрсетілгендей, оған сәйкес
орналастырыңыз.
4.
Кофе құюға жарайтын шыныаяқты тұпқоярдың торына орнатып қойыңыз. Буды шығаратын
түтікті шүмегінің еңкею қалпын реттеңіз, қайнаған ыстық су бумен бірге біршама мөлшерде
дәл шыны-аяққа бөлініп шығуы тиіс.
5.
Электр жүйесіне желілік ашасын жалғастырыңыз.
6.
Іске қосатын ауыстырып-қосқышының тетігін «I» қалпына қойып кофеқайнатқышты
қосыңыз, сол кезде алдынғы панеліндегі көк түсті жарық индекаторы жанады да
жыпылықтай бастайды. Осы панеліндегі көк түсті жарық индикаторы жыпылықтап болған
соң, «Cappuccino» батырмасына екі рет басыңыз.
7.
Судың барлығы құйылған соң, алдын-ала қыздыру әдісі орындалып аяқталды. Кофені
салмас бұрын сүзгіні құрғатып сүртіп алыңыз.
КОФЕНІҢ ДАЙЫНДАУ ҮДЕРІСІНІҢ БАСЫ
1.
Алдын ала қыздырылып дайындалған кофеқайнатқыш пайдалану үшін дайын, оның жарық
индикаторлары үнемі жанып тұр. Сүзгінің ұстағышын кофеқайнатқыштың сыртында
ұстағыштың ұясынан (егер ол сол жақта орнатылған болса) сүзгі ұстағышының тұтқасын
«Lock» белгісінен сол бағытына шамалы 45 градусқа қарай төмен жаққа бұрап, орналастырып
қойыңыз. Қажет болса сүзгіні құрғатып сұртіңіз, содан кейін оны үстағышқа орнатыңыз.
Сүзгіні өлшеуіш қасық арқылы ұнтақталған кофемен толтырыңыз. Жай қарапайым эспрессо
кофені дайындау үшін өлшеуіш бір қасық кофені, ал екі есе эспрессоны дайындау үшін-
-екі қасық кофені қолданыңыз.Шыны-аяқты сүзгіш ұстағыштың шүмегі орналасқан
тұпқоярының торына орналастырыңыз (бір шыны-аяқты қолдануға болады, бірақта екі
шүмектен келетін кофе бір шыны-аяққа ағатындай етіп орналастырыңыз).
Кофенің мөлшеріне сәйкес келісетін тостақтың сүзгішін пайдаланыңыз. Кофені сәл нығыздаңыз,
мұны нығыздауыштың көмегімен іске асыруға болады және артық кофені сүзгіштің шетінен
жойыңыз.
2.
Сүзгінің ұстағышын кофеқайнатқыштың сыртқы корпусына «Құралды іске қоспас бұрын
жұмысқа дайындау және пайдалану» тарауының 6 тармағында көрсетілгендей, оған сәйкес
орналастырыңыз. Шыныаяқты сүзгіш ұстағыштың шүмегі орналасқан тұпқоярының торына
орналастырыңыз (бір шыныаяқты қолдануға болады, бірақта екі шүмектен келетін кофе
бір шыныаяққа ағатындай етіп орналастырыңыз). Егер пайдаланатын шыныаяқ шағын
мөлшерлі болса, қайнап тұрған су жан-жаққа шашырамауы үшін жылжымалы және
реттелетін тұғырықты пайдаланыңыз.
ЭСПРЕССО КОФЕНІ ДАЙЫНДАУ
1.
Бір шыны эспрессо кофені дайындау үшін «Espresso» батырмаға бір рет басыңыз. Бұл
батырманың жоғары жағында орналасқан индекаторы жанады да, кофеқайнатқыш бір
шыны кофе дайындайды.
2.
Екі есе эспрессо кофені дайындау үшін «Espresso» батырмаға қатар екі рет басыңыз.
Бұл батырманың төменгі жағында орналасқан индекаторы жанады да, кофеқайнатқыш
екі есе кофені дайындау бастайды.
3.
Эспрессо кофені 150 мл-ға дейін дайындау үшін «Espresso» батырмаға басып, оны
3 секунд уақыт аралығында ұстап тұрыңыз. Бұл батырманың жоғарғы және төменгі
индекаторлары жанады да, сонымен кофе дайындау үдерісі басталады. Шыныаяқ
Образец
Мануал подходит для устройств