SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 16 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 16 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
16
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA S
ERVISNÍ SRŘEDISKO
Nezapíná-
li se trouba, překontroluj
te, zda:
je zásuvka v provozu a v
elektrické sítě je proud
;
je časovač nastaven správně
;
dvířka dolehla
.
RADIOVÉ PORUCHY
Mikrovllné trouby mohou způsobit poruchy při příjemu televizního a rozhlasového signálu
.
Aby poruchy byly minimální:
pravidelně čistěte
dvířka a kovové těsnicí podložky
;
stavte televizor co nejdále od mikrovlnné trouby;
nastavte
přijímací anténu pro nejlepší výsledek
.
připojte mikrovlnnou troubu a přijímač do různých línek elektrické sítě
.
NASTAVENÍ
Překontrolujte, zda uvnitř pečící trouby nejsou balicí materiál a jiné předměty.
Pžekontrolujte, zda nejsou poškozeny během převážení:
dvířka a kovové těsnicí podložky;
těleso spotřebiče nebo průzor;
vnitřní plochy trouby a dvířek
.
Má-li nová mikrovlnná trouba jakékoliv vady,
obraťte se k prode
jci.
Postavte mikrovlnnou troubu na rovnou horizontální plochu. Musí být dost pevná, aby vydržela váhu trouby (i
s potravinami a nádobím).
Neumísťujte mikrovlnnou troubu
v
blízkosti zdrojů tepla
.
Nestavte nic na mikrovlnnou troubu ani nezavírejte větrací o
tvory.
Pro normální provoz pečící trouby je potřeba volná prostora minimálně
20 cm shora, 10 cm zezadu a 5 cm z
boků.
PŘÍPRAVA POKRMŮ V
MIKROVLNNÉ TROUBĚ
Potraviny dávejte do mikrovlnné trouby jednou vrstvou, silnější kusy dávejte blíže k okraji
.
Kontrolu
jte dobu přípravy, nastavujte minimální čas a postupně ho přidávejte, pokud je to třeba
. Je-li doba
přípravy příliš dlouhá, pokrmy začnou kouřit a hořet
.
UPOZORNĚNÍ
:
Doba přípravy může být změněna vzhledem k
tvaru, velikosti a polohy potravin. Velké a silné
kusy se přípravují déle, menší
– rychleji.
Přikrývejte potraviny speciálními poklicemi nebo plastem, ohněte jeden z
rohů pro vypouštění zbytků páry
.
Poklice se velmi ohřívají
buďte opatrní
!
Pro rovnoměrnější ohřívání a rychlejší přípravu obracejte a m
íchejte pokrmy.
Kulaté/zaoblené mísy na rozdíl od htanatých/obdélníkových
také zajišťují rovnoměrnější ohřívání
.
Rozmrazujte potraviny bez obalu ve mělké nádobě nebo na roštu pro mikrovlnnou troubu
,
nutně používejte
otočnou skleněnou mísu
.
Při zamrazování potravin dbejte na to, aby měly kompaktnější tvar
.
Minimální vzdálenost mezi potravinami, např. zeleninou, pečivem apod. má být
2,5 cm,
aby příprava byla
rovnoměrná
.
Propíchněte silný obal, aby se potraviny neroztrhly
.
Ohřívejte pouze hotové nebo studené p
okrmy, míchejte je.
Popkorn –
přesně sledujte návod výrobce a nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dohledu
. Není-li popkorn
hotový za stanovenou dobu, přerušte přípravu.
Příliš dlouhá doba přípravy může způsobit požár
.
VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte obaly z
hnědého
papíru pro přípravu popkorna a nepoužívejte zbytky zrn. Nedávejte
sáček s
popkornem přímo na skleněnou mísu, dejte jej na talíř
.
PROVOZ
Mikrovlnná trouba je vybavená moderním elektronickým ovládáním, která umožňuje nastavovat parametry
vaření tak, aby uspokojovaly různé potřeby.
NASTAVENÍ ČASU
Po připojení mikrovlnné trouby k
elektrické síti se na displeji zobrazí 0:00 a uslyšíte jedno pípnutí.
Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-
SET. Začne blikat kontrolka hodin.
Nastavte hodiny v rozmezí od 0 do 23 pomocí knoflíku
.
Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-
SET. Začne blikat kontrolka minut.
Nastavte minuty v rozmezí od 0 do 59 pomocí knoflíku
.
Pro ukončení nastavení času stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-
SET. Začne blikat symbol :.
POZNÁMKY:
Pokud není čas nastaven, po připoj
ení trouby k elektrické síti hodiny budou mimo provoz.
Pokud během nastavení času uživatel udělá pauzu delší než 1 minuta, mikrovlnná trouba se automaticky vrátí
do předchozího stavu.
PŘÍPRAVA JÍDLA POMOCÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘEN
Í
Stiskněte tlačítko Micro./Gri
ll/Combi jednou. Na displeji uvidíte P100.
Tiskněte na tlačítko Micro./Grill/Combi a otáčejte knoflík
pro postupné nastavení režimů výkonu záření
P100, P80, P50, P30 nebo P10.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM.
Образец
Мануал подходит для устройств