SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
18
Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM;
Pro nastavení doby přípravy (7 minut) otáčejte knoflí
k
;
Pro zahájení přípravy stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM.
PŘÍPRAVA S ČASOVAČEM
Na začátku nastavte přesný čas (viz kapitolu Nastavení času).
Zvolte režim přípravy. Můžete zvolit nejvíce 2 režimy přípravy. V
tomto případě nelze zvolit režim
rozmrazování.
Například: chcete připravit jídlo během 7 minut v
režimu mikrovlnného záření s
výkonem 80%.
a.
Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi jednou;
b. Pomocí knoflíku
nastavte výkon mikrovlnného záření na 80% (na displeji se zobrazí P80);
c. Pro potvrz
ení stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM;
d.
Pro nastavení doby přípravy (7 minut) otáčejte knoflík
;
Po provedení předchozích kroků NETISKNĚTE na tlačítko START/+30SEC./CONFIRM. Dále proveďte
následující kroky:
Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-SET. Na di
spleji začne blikat indikace hodin;
Nastavte hodiny v rozmezí od 0 do 23 pomocí knoflíku
.
Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-
SET. Začne blikat indikace minut.
Nastavte minuty v
rozmezí od 0 do 59 pomocí tlačítka
.
Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko STA
RT/+30SEC./CONFIRM. Uvidíte symbol : a uslyšíte dvojité
pípnutí, příprava začne automaticky.
Poznámka: nejdříve musíte nastavit přesný čas. Jinak funkce přípravy s
časovačem nebude fungovat.
AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA
.
V
režimu očekávání otáčejte knoflík
vprav
o pro nastavení potřebného menu (od A
-1 do A-8);
Pro potvrzení volby menu stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM;
Otáčejte knoflík
pro nastavení hmotnosti potravin.
Pro zahájení přípravy stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM;
Po ukončení přípravy uslyšíte pětinásobné pípnutí.
Automatická příprava
Menu
Hmotnost (g)
Údaje na displeji
Výkon
A-
1 OHŘEV
200
200
100%
400
400
600
600
A-2 ZELENINA
200
200
100%
300
300
400
400
A-3 RYBY
250
250
80%
350
350
450
450
A-4 MASO
250
250
100%
350
350
450
450
A-5 PASTA
50 (s přidáním 450 ml
vody)
50
80%
100 (s přidáním 800 ml
vody)
100
A-6 BRAMBORY
200
200
100%
400
400
600
600
A-7 PIZZA
200
200
100%
400
400
A-8 POLÉVKA
200
200
80%
400
400
ZÁMEK PRO BEZPEČNOST
DĚTÍ
Zamčení: v
režimu očekávání stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a držte ji během 3 vteřin.
Uslyšíte dlouhé
pípnutí. Na displeji uvidíte
a trouba je uzamčená.
Образец
Мануал подходит для устройств