SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
21
Обикновено стъкло (също фигурно или дебело)
под въздействие на високи температури може да
се деформира.
Хартия, сламка, дърво
под въздействие на високи температури могат да се възпламенят.
Меламинови съдове
могат да поглъщат микровълново излъчване, което предизвиква спукване или
термодеструкция и съществено увеличава време на приготвяне.
КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СЪДОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА?
Включете печката и поставете превключвателя на режими за работа в максимално положение
(максимална температура),
поместете в печката за 1 минута тестван съд и поставете заедно с него
чаша вода (~ 250 мл).
Съдовете, подходящи за използване в микровълновите печки, съхраняват същата температура, която
беше преди слагането им в печката, при това водата ще се затопли.
ПРЕПОРЪКИ
За равномерно затопляне на продуктите можете да ги обръщате.
Не ползвайте такива съдове с тесни отвори, като бутилки и т.н., защото те могат да експлодират.
Не ползвайте термометри за измерване на температура на продуктите. Използвайте само специални
термометри, предназначени за микровълновите печки.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ
В СЕРВИЗА
Ако печката не се включва, проверете:
контактите трябва да са в работно състояние, а в мрежата да има напрежение;
таймерът да е поставен правилно;
вратичката да е затворена добре.
РАДИОСМУЩЕНИЯ
Микровълни могат да предизвикват смущения при приемане на теле
-
или радиосигнали.
За да минимизирате смущенията:
редовно почиствайте вратичките и металните уплътнители;
слагайте телевизора или радиото колкото може по
-
далече от микровълновата печка;
нагласете антената за да постигнете най
-
добри резултати на излъчването
;
включвайте радиото и микровълновата печка в различни контакти.
УСТАНОВКА
Проверете, вътре в печката да няма опаковъчни материали или странични предмети.
Проверете, не са ли повредени при транспортиране:
вратичката и металните уплътнители;
корпусът и прозорчето;
вътрешна повърхност на камерата.
При наличие на някакви дефекти не включвайте печката, обърнете се към продавача или в сервизен
център.
Поставете микровълновата печка върху равна хоризонтална повърхност, тя да бъде доста стабилна,
за да издържи теглото на печката заедно с продукти и съдове.
Не слагайте печката близо до източници на топлина.
Нищо не слагайте върху печката. Не затваряйте вентилационните отвори.
За нормална работа на печката трябва да осигурите свободно пространство за вентилация: не по
-
малко от 20 см отгоре, 10 см откъм задната панела и не по
-
малко от 5 см от двете страни.
ГОТВЕНЕ В МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА
Слагайте продуктите само на един слой, по
-
дебели
парчета да бъдат поместени към края.
Следете времето на приготвяне, първо сложете минимално време, а после го увеличавайте, ако е
необходимо. При много дълго готвене продуктите могат да изгорят.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Времето за приготвяне може да се променя също в зависимост от форма, размери и
положение на продуктите. Големи или дебели парчета се готвят по
-
дълго време, а дребни
по
-
бързо.
Похлупвайте продуктите със специални капаци или пластик, като отгъвате единия им ъгъл за излизане
на излишна пара. Капаците много силно се нагряват
внимавайте при ваденето им.!
За по
-
равномерно затопляне и по
-
бързо приготвяне обръщайте и разбърквайте продуктите.
Кръгли/овални чинии, за разлика от квадратни/правоъгълни също осигуряват по
-
равномерно
затопляне.
Размразявайте продуктите без опаковка в плитка чиния или върху специална решетка за
микровълнова печка, задължително с въртящата се стъклена чиния. Когато замразявате продуктите,
придавайте им, по възможност, по
-
компактна форма.
Разстоянието между продуктите, например, зеленчуци, кексове и т.п. трябва да бъде не по
-
малко от
2,5 см, за да има равномерно обработване.
Прободете дебела кожа или обелка на продукта, той да не се напука.
Затопляйте само готови или охладени продукти, като ги разбърквате.
Пуканки
стриктно спазвайте инструкции на производителя и не оставяйте микровълновата печка без
надзор. Ако продуктът още не готов в нужното време, прекъснете приготвянето. Прекалено дълго
обработване може да доведе до изгаряния.
ВНИМАНИЕ:
Не ползвайте пликчета от кафява хартия за приготвяне на пуканки и не обработвайте
остатъци от царевица. Не слагайте опаковката с пуканки непосредствено върху стъклената чиния, а
върху допълнителна.
Образец
Мануал подходит для устройств