SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
24
Забележка: пъво трябва да настроите точното време. Иначе функцията за готвене според таймера
няма да работи.
АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ.
В режима на очакване завъртете дръжката «
» в дясно, за да настроите нужния номер от менюто за
готвене. (от «A
-
1» до «A
-8»);
За потвърждаване на избора на номера натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM»;
Обръщайте дръжката «
», за
да настроите теглото на продукта.
За започване на готвене натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM»;
След приключване на готвене ще се включи петорен звуков сигнал.
Автоматично готвене
Меню
Тегло (г)
Индикация на
дисплея
Мощност
A-
1 ЗАТОПЛЯНЕ
200
200
400
400
100%
600
600
A-
2 ЗЕЛЕНЧУЦИ
200
200
300
300
100%
400
400
A-
3 РИБА
250
250
350
350
80%
450
450
A-4
МЕСО
250
250
350
350
100%
450
450
A-5
МАКАРОНИ
50 (с добавяне на 450
мл вода)
50
80%
100 (с добавяне на
800 мл вода)
100
A-
6 КАРТОФИ
200
200
400
400
100%
600
600
A-
7 ПИЦА
200
200
100%
400
400
A-
8 СУПА
200
200
80%
400
400
БЛОКИРАНЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦАТА
Блокиране: в режима на очакване натиснете бутона «STOP/CLEAR» и го дръжте натиснат в
продължение на 3 секунди. Ще се чуе продължителен звуков сигнал. Върху дисплея ще се изпише
индикаторът «
» и режимът на блокиране ще се включи.
Дезактивиране на блокиране: в режима на очакване натиснете «STOP/CLEAR» и го дръжте натиснат в
продължение на 3 секунди. Ще се чуе продължителен звуков сигнал Върху дисплея ще се изпише
индикаторът и режимът на блокиране ще бъде дезактивиран.
ФУНКЦИЯ ЗА ИЗВИКВАНЕ
НА ПАРАМЕТЪРА
Във всеки от режимите за готвене (микровълново излъчване, скара, комбиниран режим) натиснете
бутона «Micro./Grill/Combi.». В продължение на 3 секунди върху дисплея ще се изписа текущото
значение на мощността.
В режима на готвене според таймера натиснете бутона «CLOCK/PRE
-
SET», за да въведете времето за
започване на готвене. Времето за започване на готвене според таймера (мигаща индикация) ще се
изпише върху дисплея в продължение на 3 секунди. След това върху дисплея ще се изпише
индикацията на текущото време.
В режима на готвене натиснете бутона «CLOCK/PRE
-
SET», за да въведете текущото време. То ще се
изпише върху дисплея в продължение на 3 секунди.
ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ
При обръщане на дръжката в началото на работа ще се чуе еднократен звуков сигнал;
За продължаване на готвене след отваряне на вратичката трябва да натиснете бутона
«START/+30SEC./CONFIRM»;
Ако след въвеждане на програмата за готвене бутонът «START/+30SEC./CONFIRM» няма да бъде
натиснат в продължение на 1 минута, върху дисплея ще се изпише текущото време и въведената
програма ще се отмени.
При натискане на бутоните се включва кратковременен звуков сигнал за потвърждаване на натискане.
Ако бутонът не е натиснат, сигналът няма да се включва.
След приключване на готвене ще звучи петорен звуков сигнал
-
напомняне.
Образец
Мануал подходит для устройств