SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
36
EST
KASUTUSJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
TÄHTSAD OHUTUSJUHENDID. LUGEGE NEED TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA SÄILITAGE TULEVASEKS
KASUTAMISEKS.
Väär kasutus võib põhjustada seadme riket ja seadme kasutaja tervist kahjustada.
Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku
vooluvõrgu andmetele.
TÄHELEPANU!
Toitejuhtme pistikul on olemas maandusjuhe ja –kontakt. Ühendage seade ainult vastava
maandusega pistikuga.
Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
Ärge kasutage seadet väljas.
Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsiliste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele
(kaasa arvatud lastele) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve
all või kui neid ei ole instrueerinud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.
Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse
poole.
Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei pääseks seadmega mängima.
Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu vältimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või
muu kvalifitseeritud personal.
TÄHELEPANU!
Laste poolt mikrolaineahju kasutamine täiskasvanute järelvalveta on lubatud ainult sel juhul, kui
on antud vastavad ja lastele arusaadavad juhendid ohutust ahju kasutamisest ning nendest ohtudest, mis
võivad tekkida selle valel kasutamisel.
Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
TÄHELEPANU!
Ukse ja uksetihendite rikke korral ei tohi kasutada ahju seni, kuni kvalifitseeritud spetsialist
eemaldab vea.
TÄHELEPANU!
Mikrolainekiirguse suurema väljavoolu vältimiseks peavad kõik remonditööd, mis on seotud
mistahes ukse eemaldamisega, olema teostatud ainult spetsialistide poolt.
Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
Kasutage mikrolaineahju ainult toidu valmistamiseks. Ärge kuivatage selles riideid, pabereid või muid
esemeid.
TÄHELEPANU!
Vedelikke ja teisi toiduaineid ei tohi soojendada kinnistes anumates nende anumate lõhkemise
vältimiseks.
Jookide soojendamine mikrolainete abil võib tekitada ägedat keemist, sellepärast on vaja olla tähelepanelik ja
ettevaatlik anumate kasutamisel.
Et toiduained ei läheks valmistamise ajal lõhki, enne mikrolaineahjusse panemist, tehke kartulite, õunte,
kastanite kõvas koores jms auke noaga või kahvliga.
Toiduainete soojendamisel anumatest, mis on kergesti süttivatest materialidest, nt. plastmass või paber, on
vajalik jälgida ahju, et vältida süttimist.
Mikrolaineahjus süttimise vältimiseks on vajalik:
vältida toidu kinnikõrbemist pikaajalise valmistamise tulemusena;
panna toiduained mikrolaineahju sisse ilma pakendita, sh ilma fooliumpakendita;
süttimise korral, ärge avage ust, lülitage ahi välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Ärge lülitage tühja kambriga ahju sisse. Ärge kasutage kambrit millegi hoidmiseks.
Mikrolaineahi ei ole ette nähtud toiduainete konserveerimiseks.
Ärge asetage toiduaineid otse kambri põhjale, kasutage resti või alust.
Alati kontrollige valmistoidu temperatuuri, eriti, kui see on ette nähtud lastele. Ärge andke rooga lauale kohe
pärast valmissaamist, laske sellel enne serveerimist natuke jahtuda.
Pidage retseptidest kinni, kuid hoidke meeles, et mõned toiduained (moosid, pudingud, mandli-, suhkru,
sukaaditäidised) lähevad kuumaks väga kiiresti.
Lühiühenduse ja ahju riknemise vältimiseks ärge laske veel sattuda ventilatsiooniavadesse.
TÄHELEPANU:
Toiduvalmistamiseks kasutage spetsiaalseid nõusid, ärge asetage toitu vahetult klaasalusele, v.a juhtumitel,
kui see on retseptis soovitatud.
Kasutage ainult nõusid, mis on ette nähtud mikrolaineahjus kasutamiseks.
Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid kasutage vastavalt tootja instruktsioonidele.
Pidage meeles, et toit kuumeneb mikrolaineahjus kiiremini kui nõud, seepärast olge ettevaatlik ahjust nõude
väljatõstmise ajal, olge ettevaatlik kaane avamisel, väljuv aur võib tuua kaasa põletusi.
Eemaldage eelnevalt toiduainetelt või nende pakenditelt metallribad ja foolium.
Mikrolaineahjudes ei tohi küpsetada koorega mune ega soojendada keedetud mune, sest need võivad
plahvatada isegi pärast mikrolainekuumutuse lõppemist.
Ahi tohib puhtada regulaarselt
Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2
tundi toatemperatuuril.
Образец
Мануал подходит для устройств