SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
39
TOIDU VALMISTAMINE KIIRREŽIIMIL
Vajutage ooterežiimil olles nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“, et käivitada toidu valmistamine 100%
võimsusega 30 sekundiks. Iga vajutus sellele nupule lisab valmistamisajale 30 sekundit. Maksimaalne
võimalik valmistamisaeg on 95 minutit.
Vajutage mikrolainete, grilli, kombineeritud režiimi või sulatamise ajal valmistamisaja pikendamiseks nuppu
„START/+30SEC./CONFIRM“.
Ooterežiimil saate "
" vasakule keerates valmistamisaega vahetult valida. Vajutage pärast aja valimist
valmistamise alustamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“. Mikrolaineahi töötab 100% võimsusega.
Märkus: Automaatse menüü ja kaalu järgi sulatamise režiimides ei saa valmistamisaega nupuga
„START/+30SEC./CONFIRM“ pikendada.
KAALU JÄRGI SULATAMINE
Vajutage ühe korra nuppu „WEIGHT/TIME DEFROST“ (kaalu/aja järgi sulatamine), ekraanile ilmub „dEF1“.
Keerake toidu kaalu valimiseks „
“. Kaalu saab valida vahemikus 100 – 2000 g.
Vajutage sulatamise käivitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
AJA JÄRGI SULATAMINE
Vajutage kaks korda nuppu „WEIGHT/TIME DEFROST“ (kaalu/aja järgi sulatamine), ekraanile ilmub „dEF2“.
Keerake valmistamisaja valimiseks „
“.
Vajutage sulatamise käivitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
Märkus: Sulatus töötab võimsusel P30. Seda ei saa muuta.
TOIDU VALMISTAMINE MITMES ASTMES
Maksimaalselt saab seadistada kaks astet. Kui üheks astmeks on sulatus, peaks see olema esimene.
Helimärguanne kõlab ühe korra pärast igat astet ja seejärel käivitub järgmine aste.
Märkus: Automaatset menüüd ei saa määrata üheks astmeks.
Näide: Te tahate toitu sulatada 5 minutit ja seejärel valmistada mikrolainete režiimil 80% võimsusega 7
minutit. Selleks tuleb teha järgnevat.
Vajutage kaks korda nuppu „WEIGHT/TIME DEFROST“, ekraanile ilmub näit „dEF2“.
Keerake „
“, et valida sulatusajaks 5 minutit.
Vajutage ühe korra nuppu „Micro./Grill/Combi.“.
Keerake 80% mikrolainerežiimi valimiseks „
“, kuni ekraanile ilmub näit „P80“.
Vajutage kinnitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
Keerake „
“, et valida valmistamisajaks 7 minutit.
Vajutage toiduvalmistamise käivitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
TOIDU VALMISTAMINE KELLAAJA JÄRGI
Seadke esmalt kellaaeg õigeks. (Vaadake kella seadistamise juhist.)
Sisestage toiduvalmistamise programm. Valida saab maksimaalselt kaks astet. Kellaaja järgi valmistamisel ei
tohiks kasutada sulatust.
Näide: Te tahate toitu valmistada mikrolainete režiimil 80% võimsusega 7 minutit.
Vajutage ühe korra nuppu „Micro./Grill/Combi.“.
Keerake 80% mikrolainerežiimi valimiseks „
“, kuni ekraanile ilmub näit „P80“.
Vajutage kinnitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
Keerake „
“, et valida toiduvalmistamise ajaks 7 minutit.
Tähelepanu! Ärge vajutage pärast eelnevaid samme nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“. Tehke hoopis
järgnevat:
Vajutage nuppu „CLOCK/PRE-SET“. Tunnid hakkavad vilkuma.
Keerake tundide valimiseks „
“, valida saab vahemikus 0 – 23.
Vajutage nuppu "CLOCK/PRE-SET", minutid hakkavad vilkuma.
Keerake minutite valimiseks „
“, valida saab vahemikus 0 – 59.
Vajutage seadistuse kinnitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“. Süttib „:“, algusajani jõudmisel kõlab
kaks korda helimärguanne ja toiduvalmistamine lülitub automaatselt sisse.
Märkus: kellaaeg peab olema seadistatud. Vastasel korral kellaaja järgi valmistamist kasutada ei saa.
AUTOMAATNE MENÜÜ.
Keerake ooterežiimil „
“ paremale, et valida menüü „A-1“ kuni „A-8“.
Vajutage nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“, et valitud menüüd kinnitada.
Keerake toidu kaalu valimiseks „
“.
Образец
Мануал подходит для устройств