SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
40
Vajutage toiduvalmistamise käivitamiseks nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
Kui toit on valmis, kõlab helimärguanne viis korda.
AUTOMAATNE MENÜÜ.
Menüü
Kaal (g)
Ekraanil
Võimsus
A-1
SOOJENDAM
INE
200
200
400
400
100%
600
600
A-2
KÖÖGIVILJA
D
200
200
300
300
100%
400
400
A-3 KALA
250
250
350
350
80%
450
450
A-4
LIHA
250
250
350
350
100%
450
450
A-5
PASTA
50 (450 ml
veega)
50
80%
100 (800 ml
veega)
100
A-6
KARTULID
200
200
400
400
100%
600
600
A-7 PITSA
200
200
100%
400
400
A-8 SUPP
200
200
80%
400
400
LAPSELUKK
Lukustamine: hoidke ooterežiimis 3 sekundit nuppu „STOP/CLEAR“ (peata/tühista) vajutatult, kõlab pikk
helimärguanne, mis annab teada aktiveeritud lapselukust ning ekraanile ilmub „
“.
Lukustamise tühistamine: hoidke lukustatud režiimis 3 sekundit nuppu „STOP/CLEAR“ vajutatult, kõlab pikk
helimärguanne, mis annab teada lapseluku tühistamisest.
TEABEFUNKTSIOON
Toidu valmistamisel mikrolainete, grilliga või kombineeritud režiimis vajutage nuppu „Micro./Grill/Combi.“ ja
ekraanile ilmub 3 sekundiks aktiivne võimsusaste.
Kellaaja järgi valmistamise ootamisel vajutage nuppu „CLOCK/PRE-SET“, et näha aega, mil toidu
valmistamine algab. Eelseadistatud aeg vilgub 3 sekundit, seejärel ilmub ahju ekraanile taas tavaline kellaaeg.
Vajutage toiduvalmistamise ajal nuppu „CLOCK/PRE-SET“, et näha kellaaega. See on ekraanil 3 sekundit.
LISATEAVE
Esimest korda nuppu keerates kõlab üks helimärguanne.
Kui toiduvalmistamise ajal avatakse uks, tuleb jätkamiseks vajutada nuppu „START/+30SEC./CONFIRM“.
Kui toiduvalmistamise programm on valitud, kuid 1 minuti jooksul ei vajutata nuppu
„START/+30SEC./CONFIRM“, ilmub ekraanile kellaaeg ja valik tühistatakse.
Helimärguanne kõlab eduka vajutamise korral, vajutamise ebaõnnestumisel märguannet ei anta.
Toidu valmimisel kõlab helimärguanne viis korda.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Ahi tohib puhtada regulaarselt ja eemaldada ahju pinnalt toidujätted.
Enne puhastamist lülitage ahi välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.
Laske ahjul maha jahtuda.
Pühkige juhtimispaneel, välised ja sisemised pinnad, klaasalus niiske riidega koos pesuvahendiga.
Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ja materjale.
Et saada lahti ebameeldivast lõhnast, valage anumasse, mis on kõlblik mikrolaineahjus kasutamiseks, klaas
vett ühe sidruni mahlaga, pange ahju. Keerake taimer 5 minutile, töötamise režiimide lüliti maksimaalsesse
asendisse. Kui ahi lülitub helisignaaliga välja, siis tõstke anum välja ja pühkige kambriseinad kuiva riidega.
HOIDMINE
Veenduge, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.
Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
Hoidke ahju praokil uksega kuivas puhtas kohas.
Образец
Мануал подходит для устройств