SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
43
Pēc iespējas vienmērīgākai uzsildīšanai un gatavošanas paātrināšanai apgrieziet un apmaisiet produktus.
Apaļie/ovālie trauki, atšķirībā no kvadrātveida/taisnstūrveida, nodrošina vienmērīgāku uzsildīšanu.
Produktus atkausējiet bez iepakojuma ne dziļā paliktnī vai uz režģa mikroviļņu apstrādei, obligāti izmantojiet
rotējošu stikla bļodu. Produktus saldējot, piedodiet tiem pēc iespējas kompaktāku formu.
Attālumam starp produktiem, piemēram, dārzeņiem, kēksiem utml. Jābūt ne mazākam par 2,5 cm, lai
nodrošinātu vienmērīgu apstrādi.
Caurduriet biezo mizu vai apvalku, lai izvairītos no produkta pārsprāgšanas.
Sildiet tikai gatavus un
atdzesētus produktus, apmaisiet tos.
Popkorns –
stingri ievērojiet ražotāja instrukciju un neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Ja produkts
nav gatavs pēc paredzētā laika, apturiet gatavošanu. Pārāk ilga apstrāde var izraisīt aizdegšanos.
BRĪDINĀ
JUMS:
popkorna pagatavošanai neizmantojiet iepakojumu no brūna papīra un necentieties izmanot
graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tieši uz stikla bļodas, lieciet to uz šķīvja.
DARBĪBA
Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar mūsdienīgu elektronisku vadību, kas ļauj veikt ēdienu gatavošanas parametru
ievadīšanu atbilstoši dažādām gatavošanas vajadzībām.
LAIKA UZSTĀDĪŠANA
Pēc mikroviļņu krāsns pievienošanas tīklam displejā parādīsies "0:00" un atskanēs viens skaņas signāls.
Piespiediet pogu "CLOCK/PRE-
SET". Sāks mirgot stundu indikators.
Uzstādiet stundu indikāciju robežās no 0 līdz 23, pagriežot slēdzi "
".
Piespiediet pogu "CLOCK/PRE-
SET". Sāks mirgot minūšu indikators.
Uzstādiet minūšu indikāciju robežās no 0 līdz 59, pagriežot slēdzi "
".
Laika
uzstādīšanas pabeigšanai piespiediet pogu "CLOCK/PRE
-
SET". Sāks mirgot simbols "
: ".
Piezīme:
Ja laiks nav uzstādīts, tad, ieslēdzot krāsni tīklā, pulkstenis nedarbosies.
Ja laika uzstādīšanas procesā lietotājs pieļaus pauzi ilgāku par 1 minūti, mikroviļņu krāsns automātiski
atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī.
ĒDIENU GATAVOŠANA IZMANTOJOT MIKROVIĻŅU
STAROJUMU
Piespiediet pogu "Micro/Grill/Combi" vienu reizi. Displejā parādīsies "P100".
Spiediet pogu "Micro/Grill/Combi" vai grieziet slēdzi "
", lai secīgi uzstādītu starojuma jaudas režīmu P100,
P80, P50, P30 vai P10.
Apstiprinājumam piespiediet pogu "START/+30SEC/CONFIRM".
Lai uzstādītu gatavošanas laiku, grieziet slēdzi "
". (Laiku var ievadīt robežās no 0:05 līdz 95:00).
Lai sāktu gatavošanu, piespiedi
et pogu "START/+30SEC/CONFIRM".
PIEZĪME: gatavošanas laiks dažādos laika intervālos uzstādāms ar dažādu soli:
0-1 min : 5 sek.
1-5 min : 10 sek.
5-10 min : 30 sek.
10-30 min : 1 min
30-95 min : 5 min
Starojuma jaudas tabula
Starojuma
jauda
100%
80%
50%
30%
10%
Displeja
rādījums
P100
P80
P50
P30
P10
ĒDIENU GATAVOŠANA, I
ZMANTOJOT GRILU
Piespiediet pogu "Micro/Grill/Combi" vienu reizi. Displejā parādīsies "P100".
Spiediet pogu "Micro/Grill/Combi" vai grieziet slēdzi "
", lai secīgi uzstādītu grila jaudas režīmu.
Pēc tam, kad displejā iedegsies indikators "G", piespiediet pogu "START/+30SEC/CONFIRM" apstiprināšanai.
Lai uzstādītu grilēšanas laiku, grieziet slēdzi "
". (Laiku var ievadīt robežās no 0:05 līdz 95:00).
Lai sāktu gatavošanu, piespiediet pogu "ST
ART/+30SEC/CONFIRM".
Piezīme: beidzoties pusei no grilēšanai paredzētā laika atskanēs divkāršs skaņas signāls. Lai iegūtu labāku
grilēšanas rezultātu, pēc signāla apgrieziet produktu, aizveriet durtiņas un piespiediet pogu
"START/+30SEC/CONFIRM", lai turpi
nātu gatavošanu. Ja tas netiks izdarīts, gatavošanas process
turpināsies.
KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA
Piespiediet pogu "Micro/Grill/Combi" vienu reizi. Displejā parādīsies "P100".
Spiediet pogu "Micro/Grill/Combi" vai grieziet slēdzi "
", lai secīgi uzstādītu vienu no kombinētās
gatavošanas režīmiem: "C
-1" (55% starojums/45% grils) vai "C-2" (36% starojums/64% grils).
Apstiprinājumam piespiediet pogu "START/+30SEC/CONFIRM".
Lai uzstādītu gatavošanas laiku, grieziet slēdzi "
". (Laiku var ievadīt robežās no 0:05
līdz 95:00).
Lai sāktu gatavošanu, piespiediet pogu "START/+30SEC/CONFIRM".
Образец
Мануал подходит для устройств