SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
46
LT
VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMONĖS
SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.
Neteisingai naudodamiesi gaminiu, Jūs galite jį sugadinti bei patirti nuostolių.
Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka
elektros tinklo parametrus.
DĖMESIO!
Laido šakutė
turi įžeminimo laidą ir kontaktą. Įjunkite prietaisą tik į atitinkančius įžemintus lizdus.
Prietaisą naudokite tik buitiniams tikslams vadovaudamiesi šios Vartotojo instrukcijos nurodymais. Prietaisas
nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Naudoti tik patalpose.
Prieš valydami prietaisą bei jo nesinaudodami, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
Prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jausmines ar
protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokių žmonių saugumą,
nekontroliuoja ar neinst
ruktuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu.
Nebandykite savarankiškai remontuoti prietaiso arba keisti jo detalių. Atsiradus gedimams kreipkitės į
artimiausią Serviso centrą.
Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.
Jei pažeistas maitini
mo laidas, norėdami išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba atestuotas
techninės priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.
DĖMESIO!
Vaikams be suaugusiųjų priežiūros leidžiama naudotis krosnele tik tais atvejais, kai jiems buvo
tiksli
ai ir suprantamai paaiškinta, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie gali būti neteisingo naudojimosi
pavojai.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
Nenaudokite neįeinančių į pristatymo komplektą reikmenų.
Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas buvo pažeistas.
DĖMESIO!
Jeigu krosnelės durelės arba durelių sandarinimo elementai buvo pažeisti, negalima naudotis
krosnele kol kvalifikuotas specialistas nepašalins gedimo.
DĖMESIO!
Norėdami išvengti mikrobangų spinduliavimo pavojaus, visus remonto d
arbus, susijusius su bet
kokio dangčio nuėmimu, turi atlikti tik specialistai.
Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
Netempkite už elektros laido, nesukite jo ir nevyniokite aplink prietaisą.
Naudokite mikrobangų krosnelę tik maisto ruošimui. Draudžiama džiovinti joje drabužius, popierių, arba kitus
daiktus.
DĖMESIO!
Norėdami išvengti maisto ruošimo talpų sprogimo, nešildykite skysčius arba kitus produktus
sandariai uždarytose induose.
Šildydami mikrobangomis gėrimus, turėkite omenyje, kad jie gali stipriai užvirti, todėl
maisto ruošimo talpomis
naudokitės atsargiai.
P
roduktai su vientisą odelę (pvz.: bulvės, obuoliai, kaštonai, dešra it t.t.)
gali sprogti jų ruošimo metu, todėl
prieš dėdami juos į krosnelę subadykite kietą žievelę arba odelę peiliu arba šakute.
Šildydami krosnelėje maisto produktus induose iš degių medžiagų (pvz., plastiko arba popieriaus), stebėkite
krosnelę, kad neleisti indams užsidegti.
Norėdami
išvengti gaisro, laikykitės šių saugumo priemonių:
ste
bėkite, kad produktai neprisviltų
– tai gali atsitikti perilgai juos ruošiant;
produktus į mikrobangų krosnelę dėkite tik be pakuotės, ypač be folijos;
pasirodžius dūmui, neatidarydami durelių išjunkite krosnelę ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
Neįjunkite krosnelės su tuščia kamera. Nenaudokite kameros pašaliniams daiktams laikyti.
Mikrobangų krosnelė nėra skirta maisto produktams konservuoti
.
Nedėkite produktų tiesiog ant kameros dugno, naudokite nuimamas groteles arba padėklą.
Visada tikrinkit
e paruošto maisto temperatūrą, ypač jeigu jis skirtas vaikams. Nepateikite patiekalo iš karto,
leiskite jam truputi atvėsti.
Ruošdami maistą, vadovaukitės receptais, bet atsiminkite, kad kai kurie produktai (džemai, pudingai, pyragų
prieskoniai iš migdolų,
cukraus ar cukatų) įkaista labai greitai.
Norėdami išvengti trumpojo jungimo ir krosnelės gedimo, neleiskite vandeniui pateikti į ventiliacijos angas.
DĖMESIO:
Produktus reikia ruošti specialiuose induose, nedėkite maisto produktų tiesiai ant stiklinio padėklo, išskirus
specialiai nurodytus patiekalo ruošimo receptuose atvejus.
Naudokite specialiai mikrobangų krosnelėms skirtus indus.
Skirtais mikrobangų krosnelėms indais reikia naudotis tiksliai pagal jų gamintojo instrukcijas.
Atsiminkite, kad mikrobangų
krosnelėje indo turinys įkaista žymiai greičiau, negu pats indas, todėl būkite ypač
atsargūs ištraukdami indą iš krosnelės ir atsargiai atidarykite dangtį, nes galite nusideginti garais.
Iš anksto nuimkite nuo produktų arba jų pakuočių visas metalines juosteles ir foliją.
Mikrobangų krosnelėse negalima ruošti kiaušinio su lukštu ir šildyti kietai išvirto kiaušinio, nes jis
gali sprogti, baigus jį šildyti mikrobangų krosnelėje.
Netinkamai valydami krosnelė galite sulaukti greito jos paviršiaus nusidėvėjimo, o tai gali nepalankiai įtakoti
prietaiso veikimą ir sukelti galimą pavojų naudotojui.
Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą
palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.
Образец
Мануал подходит для устройств