SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
51
Jei įvedus ruošos programą, nepaspausite mygtuką „START / +30 sek. / CONFIR
M“ (paleisti / + 30 sek. /
patvirtinti) per 1 min., monitoriuje bus nustatytas esamas laikas ir įvestoji programa bus atšaukta.
Paspaudus mygtukus, įsijungs trumpalaikis garsinis signalas, patvirtinantis, kad mygtukas buvo paspaustas.
Jei mygtukas nepaspau
stas, signalas neįsijungs.
Baigus ruošti, įsijungs 5
-taktis garsinis priminimo signalas.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Reguliariai valykite krosnelę ir šalinkite nuo jos paviršiaus bet kokius maisto likučius.
Prieš valydami krosnelę išjunkite ją ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
Leiskite krosnelei visiškai atvėsti.
Nuvalykite valdymo skydelį, išorinius ir vidinius paviršius, stiklinį padėklą drėgnu audiniu su valymo priemone.
Nenaudokite agresyvių bei šveitimo valymo priemonių.
Norėdami atsikratyti nemalonaus kvapo, išspauskite į stiklinę vandens sultį iš vienos citrinos, įpilkite šį
paruoštą vandenį į kokį nors mikrobangų krosnelei tinkantį gilų indą, ir pastatykite jį į krosnelę. Nustatykite
laikmatį 5 minutėms, o veikimo režimų jungiklį
į maksimalią padėtį. Kai išgirsite garso signalą ir krosnelė
išsijungs, ištraukite indą ir išvalykite kameros sieneles sausu audiniu.
SAUGOJIMAS
Įsitikinkite, kad krosnelė yra išjungta iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
Atlikite visus “VALYMAS IR PRIEŽIŪRA” skyriaus
reikalavimus.
Krosnelei neveikiant atidarykite jos dureles ir laikykite ją sausoje švarioje vietoje.
H
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK. OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG JÖVŐBELI
FELVILÁGOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN.
A készülék helytelen kezelése meghibásodáshoz, és a használó egészségkárosodásához vezethet.
A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek
-
e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos
hálózat adataival.
FIGYELEM!
A csatlakozódugó vezetékkel és földeléssel van ellátva. Csatlakoztassa a készüléket csakis
megfelelő leföldelt konnektorhoz.
A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra.
Szabadban használni tilos.
Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal,
elegendő tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha nem kaptak
a készülék használatával kapcsolatos instrukci
ót a biztonságukért felelős személytől.
Ne próbálja egyedül javítani a készüléket, cserélni az alkatrészeket. Forduljon a közeli szervizbe.
A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.
A vezeték meghibásodása esetén - veszély elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a gyártóval
vagy a gyártó által meghatalmazott szervizzel ill. szakemberrel.
FIGYELEM!
Gyerekek felügyelet nélkül csak akkor használhatják a mikrohullámú sütőt, amennyiben részükre
érthető utasításokat kaptak a sütő biztonságos használatáról és elmagyarázták nekik, milyen veszély érhetik
őket, amennyiben nem használják megfelelőképpen a mikrohullámú sütőt.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékot.
Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.
FIGYELEM!
A mikrohullámú sütő ajtajának, vagy ajtótömítőjének károsodása esetén a sütőt használni tilos,
amíg szakképzett specialista meg nem javítja azt.
FIGYELEM!
A mikrohullámú kisugárzás túlzott veszteségének elkerülése érdekében minden, bármilyen fedél
levételével
kapcsolatos javítási munkát szakembernek szükséges végezni.
Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
Ne húzza, tekerje, csavarja a vezetéket a készülék köré.
Csak élelmiszerek elkészítéséhez használja a mikrohullámú sütőt. Semmi esetre sem szárítson benne ruhát,
papírt, vagy egyéb tárgyat.
FIGYELEM!
Folyadékot, vagy egyéb ételt zárt edényben melegíteni tilos, az edény robbanásának elkerülése
érdekében.
Ital
ok melegítése mikrohullámok segítségével további erős forráshoz vezethet, ezért az edények kezelésekor
különösen figyelni szükséges.
Az élelmiszerek, pl. alma, burgonya, gesztenye, kolbász stb. elkészítése alatt képződő meghasadás
elkerülése érdekében, ber
akás előtt szúrja meg azok héját villa, vagy kés segítségével.
Amennyiben az élelmiszert gyúlékony anyagból (plasztik, vagy papír) készült edényben melegíti felügyelni
szükséges a folyamatot annak érdekében, hogy megelőzzük a sütő kigyúlását.
A sütő belsejében keletkezett tűz elkerülése érdekében, a következőkre kell figyelni:
kerülje el az élelmiszer leragadását, ami túl hosszan tartó elkészítés következtében merülhet fel;
csomagolás, fólia nélkül rakja az élelmiszert a mikrohullámú sütőbe;
a sütő belsejében keletkezett tűz esetén, bezárva tartva a sütő ajtaját kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt.
Ne kapcsolja be a sütőt üresen. Ne használja a sütőt tárolásra.
A mikrohullámú sütő nem alkalmas élelmiszerek konzerválására.
Ne rakja az élelmiszert közvetlenü
l a sütő aljára, használja a levehető rácsot, vagy alátétet.
Образец
Мануал подходит для устройств