SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
57
ЕСКЕРТУ!
Есікшеде немесе есікше ны
ғ
ыздауышында а
қ
ау бол
ғ
ан жа
ғ
дайда, білікті
маман а
қ
ауды
жою
ғ
ан
ғ
а дейін пешпен ж
ұ
мыс жасау
ғ
а болсайды
.
ЕСКЕРТУ!
Қ
ыс
қ
а
тол
қ
ынды с
ә
улелену
ө
тіміні
ң
жо
ғ
арылау
қ
ауіпінен
қ
ашу
ү
шін, кезкелген
қ
а
қ
па
ғ
ын
т
ү
сірумен байланысты барлы
қ
ж
ө
ндеу ж
ұ
мыстары тек
қ
ана маманмен ат
қ
арылу
ғ
а
тиісті.
Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды
немесе басқа заттарды кептірмеңіз.
ЕСКЕРТУ!
Ыдыстарды
ң
жарылуын болдырмау
ү
шін с
ұ
йы
қ
немесе бас
қ
ада тама
қ
тарды жабы
қ
ыдыстарда
қ
ыздыру
ғ
а болмайды.
Сусындардлы
қ
ыс
қ
а тол
қ
ындар к
ө
мегімен
қ
ыздыр
ғ
ан
жа
ғ
дайда б
ү
лкілдеп
қ
айнау
ғ
а
ұ
ласуы м
ү
мкін,
сонды
қ
тан, ыдыстарды
қ
олдан
ғ
ан кезде бай
қ
ап
ж
ә
не са
қ
болу керек
.
Өнімдерді даярлау кезінде жарылмауы үшін, пешке салар алдында тығыз қабығын не терісін пышақпен
немесе шаңышқымен тесіңіз, мысалы, картоптың, алманың, каштанның, шұжықтың және т.б.
Пластик немесе
қ
а
ғ
аз сия
қ
ты тез жанатын
материалдардан жасал
ғ
ан ыдыста азы
қ
ты
қ
тама
қ
тарды
пеште
қ
ыздыр
ғ
ан кезде, жануын
болдыртпау
ү
шін пешті ба
қ
ылап отыру керек.
Пештің үрленетін шкафы жанбауы үшін қажет:
өнімдердің өте ұзаққа созылған даярлық нәтижесінде күйуінен қашқақтау;
өнімдерді микротолқынды пешке орамасыз салып, сондай
-
ақ фольгасыз пісіру;
камера тұтанған кезде, есігін ашпай пешті өшіріңіз және оны электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.
Пешті бос камерамен қоспаңыз. Камераны бірдеңе сақтауға қолданбаңыз.
Микротолқынды пеш азықтарды консервілеуге арналмаған.
Азықтарды тікелей камера түбіне қоймаңыз, шыны табақты пайдаланыңыз.
Дайын азықтың температурасын әрқашан тексеріңіз, әсіресе, егер ол балалар үшін арналса.
Даярлықтан кейін табақты лезде үстелге әкелмеңіз, оған аздап суынуға мұрша беріңіз.
Даярлық рецепттерін басшылыққа алыңыз, бірақ есте сақтаңыз, кейбір өнімдер (джемдер, пудингілер,
ішіне бадам қант немесе цукаттар салынған пирог) өте жылдам қыздырылады.
Қысқа тұйықталу және пештің бұзылмауы үшін, желдету тесіктеріне су тигізбеңіз.
НАЗАР:
Азықарды тікелей шыны табаққа емес, арнайы ыдыста даярлау керек, тек арнайы рецеппен
даярлайтын кезден ғана.
Тек қана микротолқынды пештерге микротолқынды ыдысты қолданыңыз.
Микротолқынды пеште даярлауға жарамды ыдысты оны әзірлеушінің нұсқауларымен қатал сәйкестікте
пайдалану керек.
Есте сақтаңыздар, микротолқынды пештегі ыдыстан бұрын ішіндегісі едәуір жылдам
қыздырылады,
сондықтан пештен ыдысты шығарар алдында бумен күйіп қалмау үшін ықыласты болыңыз, қақпақты
сақ ашыңыз.
Өнімдерден алдын ала олардың
орама бауын немесе
металл
және фольганы алып тастыңыз.
Микротолқынды пештерде жұмыртқаны қабығымен дайындауға және қатты піскен жұмыртқаны
жылытуға болмайды, себебі олар микротолқынды қыздыру аяқталғаннан кейін де жарылып
кетуі мүмкін.
Пешті таза күйінде ұстамау бетінің тозуына алып келеді, бұл аспаптың жұмысына кері әсерін тигізуі
және пайдаланушы үшін ықтимал қауіп тудыруы мүмкін.
Егер бұйым біршама уақыт 0ºC
-
тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2
сағат бөлме температурасында ұстау керек.
Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін
болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС
НАЗАР!
Ыдыстағы таңбалармен
және өндірушінің нұсқауларын басшылыққа алыңыз.
ЖАРАМДЫ
Қызуға төзімді шыны
микротолқынды пеште даярлауға арналған ыдыстың ең жақсы материалы.
Термокүшті пластик
сондай ыдыста майы немесе қанты көп азықты даярлауға болмайды. Тығыз
жабылатын контейнерлерді
қолдануға болмайды.
Фаянс және фарфор
микротолқынды пеште дайарау үшін жарамды, тек алтынданған, күмістелінген
немесе сәндік металл элементтері бар ыдыс болмайды.
Арнайы орама
(қағаз, пластикалық және т.б), микротолқынды пешке арналған
әзірлеушінің
нұсқауларын бұлжытпай ұстаныңыз.
ЖАРАМСЫЗ
Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термокүшті полиэтилендік пакеттер
етті және
басқа азықтарды қуыруға
жарамсыз.
Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) және тамақтық фольга*
микротолқындарды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе
қуыру шкафта шоқтау және
қысқа тұйықталу жасайды.
Қызып
және күйіп кетпеу үшін*
азықтың бөлек бөлімдерінің бір қабат қана орауға болады.
Қабырғаларға тиуге жол бермеңіз, оларға дейінгі ара қашықтық
2 см. кем емес болуы тиісті.
Балқығыш пластиктар
микротолқынды пеште даярау үшін жаарамайды.
Лактанған ыдыс
микротолқындардың әсерінен лак балқуы мүмкін.
Образец
Мануал подходит для устройств