SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 60 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 60 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
60
Тамақ дайындауды бастау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз.
ЖЫЛДАМ ДАЙЫНДАУ
100% дайындау қуатын және 30 секунд дайындау уақытын орнату үшін күту режимінде
«ST
ART/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз.
Осы түймешік басылған сайын тамақ дайындау
уақыты 30 секундқа артады.
Ең ұзақ дайындау уақыты
95 минут.
Қысқа толқынды сәулелену әсерімен тамақ дайындау, грильде, қиысқан режимде тамақ дайындау
кезінде және мұзын жібіту кезінде «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басу тамақ дайындау
уақытын арттыруға мүмкіндік береді.
Уақытты дәл орнату үшін күту режимінде «
» тетігін солға қарай бұраңыз. Уақытты орнатқаннан кейін
тамақ дайындауды бастау үшін «START/+30SEC./CONFIRM»
түймешігін басыңыз. Қысқа толқынды
сәулелену қуаты
– 100%.
Ескертпе:
Тамақты автоматты түрде дайындау және салмағы бойынша мұзын жібіту режимінде
«START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басу арқылы тамақ дайындау уақытын арттыру мүмкін емес.
САЛМАҚ БОЙЫНША ЖІБІТУ
«WEIGHT/TIME DEFROST» түймешігін бір рет басыңыз.
Бейнебетте «dEF1» көрсеткіші бейнеленеді.
Азық
-
түліктің салмағын орнату үшін «
» тетігін бұраңыз.
Жол берілетін салмақ ауқымы
– 100-2000
г.
Жібітуді бастау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз.
УАҚЫТ БОЙЫНША ЖІБІТУ
«WEIGHT/TIME DEFROST» түймешігін екі рет басыңыз.
Бейнебетте «dEF2» көрсеткіші бейнеленеді.
Мұзын жібіту уақытын орнату үшін «
» тетігін бұраңыз.
Жібітуді бастау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз.
Ескертпе:
мұзын жібіту кезіндегі қысқа толқынды сәулелену қуаты
– P30.
Бұл жағдайда оны өзгерту
мүмкін емес.
ТАМАҚТЫ БІРНЕШЕ КЕЗЕҢМЕН ДАЙЫНДАУ
Тамақ дайындаудың ең көбі 2 кезеңін бағдарламалауға болады.
Егер азық
-
түліктің мұзын жібіту қажет
болса, онда жібіту кезеңін бірінші
кезекте іске асырған жөн.
Бірінші кезең аяқталғаннан кейін дыбыстық
белгі беріледі де, содан кейін екінші кезең басталады.
Ескертпе:
тамақ дайындау кезеңдерінің бірі
ретінде тамақты автоматты түрде дайындау режимін бағдарламалау мүмкін емес.
Мысал:
азық
-
түлікті 5 минут ішінде жібітіп, содан кейін оны 80% қуаттылық деңгейіндегі қысқа толқынды
тамақ дайындау режимінде 7 минут дайындау қажет.
Төмендегі әрекеттерді орындаңыз:
«WEIGHT/TIME DEFROST» түймешігін екі рет басыңыз.
Бейнебетте «dEF2» көрсеткіші бейнеленеді;
Мұзын жібіту уақытын (5 минут) орнату үшін «
» тетігін бұраңыз.
«Micro./Grill/Combi. » түймешігін бір рет басыңыз;
«
» тетігін бұрай отырып, қысқа толқынды сәулелену қуатын 80% етіп орнатыңыз (бейнебетке «P80»
көрсеткіші шығарылуға тиіс);
Растау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз;
Тамақ дайындау уақытын (7 минут) орнату үшін «
» тетігін бұраңыз.
Тамақ дайындауды бастау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз.
ТАЙМЕР БОЙЫНША ТАМАҚ
ДАЙЫНДАУ
Алдымен дәл уақытты орнатыңыз. («Уақытты орнату» тарауын қараңыз).
Тамақ дайындау бағдарламасын енгізіңіз. Тамақ дайындаудың ең көбі 2 кезеңін бағдарламалауға
болады. Бұл жағдайда мұзын жібіту режимін бағдарламалау мүмкін емес.
Мысал: азық
-
түлікті 80% қуаттылық деңгейіндегі қысқа толқынды тамақ дайындау режимінде 7 минут
дайындау қажет.
a.
«Micro./Grill/Combi. » түймешігін бір рет басыңыз;
b. «
» тетігін бұрай отырып, қысқа толқынды сәулелену қуатын 80% етіп орнатыңыз (бейнебетке
«P80» көрсеткіші шығарылуға тиіс);
c.
Растау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз;
d.
Тамақ дайындау уақытын (7 минут) орнату үшін «
» тетігін бұраңыз.
Алдыңғы әрекеттерді іске асырғаннан кейін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін БАСПАҢЫЗ.
Содан кейін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:
«CLOCK/PRE-SET»
түймешігін
басыңыз
.
Бейнебетте сағат көрсеткіші жыпылықтай бастайды.
«
» тетігін бұрай отырып, сағат көрсеткішін 0
-
ден 23
-
ке дейінгі аралықта орнатыңыз.
«CLOCK/PRE-SET»
түймешігін
басыңыз
.
Минут көрсеткіші жыпылықтай бастайды.
«
» тетігін бұрай отырып, минут көрсеткішін 0
-
ден 59
-
ға дейінгі аралықта орнатыңыз.
Уақытты орнатуды аяқтау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз. «:» белгішесі жанады.
Екі дүркін дыбыстық белгі беріледі де, тамақ дайындау автоматты түрде басталады.
Ескертпе: алдымен дәл уақытты орнату қажет. Олай етпеген жағдайда, таймер бойынша тамақ
дайындау функциясы жұмыс істемейді.
Образец
Мануал подходит для устройств