SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
61
АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ.
Тамақ дайындау мәзірінің керекті нөмірін («A
-
1» мен «A
-
8» аралығында) орнату үшін күту режимінде
«
» тетігін оңға қарай бұраңыз;
Таңдалған мәзір нөмірін растау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз;
Азық
-
түліктің салмағын орнату үшін «
» тетігін бұраңыз.
Тамақ дайындауды бастау үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін басыңыз;
Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін бес дүркін дыбыстық белгі іске қосылады.
Автоматты түрде тамақ дайындау
Мәзір
Салмағы (г)
Бейнебеттегі көрсеткіш
Қуаттылық
A-
1 ЖЫЛЫТУ
200
200
100%
400
400
600
600
A-
2 КӨКӨНІС
200
200
300
300
100%
400
400
A-
3 БАЛЫҚ
250
250
350
350
80%
450
450
A-4
ЕТ
250
250
350
350
100%
450
450
A-5
ПАСТА (макарон)
50 (450 мл су құйылады)
50
80%
100 (800 мл су құйылады)
100
A-
6 КАРТОП
200
200
400
400
100%
600
600
A-
7 ПИЦЦА
200
200
100%
400
400
A-
8 КӨЖЕ
200
200
80%
400
400
БАЛАЛАРДЫҢ ҚОЛЫ ЖЕТПЕЙТІН ЕТІП БҰҒАТТАУ
Бұғаттау:
күту режимінде «STOP/CLEAR» түймешігін басыңыз да, басулы күйде оны 3 секунд бойы
ұстап тұрыңыз.
Ұзақ дыбыстық белгі естіледі.
Бейнебетте «
» көрсеткіші бейнеленеді де, бұғаттау
режимі іске қосылады.
Бұғатты ағыту:
күту режимінде «STOP/CLEAR» түймешігін басыңыз да, басулы күйде оны 3 секунд
бойы ұстап тұрыңыз.
Ұзақ дыбыстық белгі естіледі.
Бейнебетте көрсеткіш бейнеленеді де, бұғаттау
режимі ажыратылады.
ПАРАМЕТРДІ КЕЛТІРУ ФУНКЦИЯСЫ
Тамақ дайындау режимдерінің кез келгенінде (қысқа толқынды сәулелену, гриль, қиысқан режим)
«Micro./Grill/Combi.» түймешігін басыңыз.
3 секунд бойы бейнебетке қазіргі қуаттылық мәні шығарылып
тұрады.
Тамақ дайындау басталатын уақытты бейнебетке шығару үшін таймер бойынша тамақ дайындау
режимінде «CLOCK/PRE
-
SET» түймешігін басыңыз.
Таймер бойынша тамақ дайындау режимі
(жыпылықтаған көрсеткіш) бейнебетке 3 секунд бойы шығарылып тұрады.
Осыдан кейін бейнебетке
қазіргі уақыт көрсеткіші шығарылады.
Қазіргі уақытты бейнебетке шығару үшін тамақ дайындау режимінде «CLOCK/PRE
-
SET» түймешігін
басыңыз.
Ол бейнебетке 3 секунд бойы шығарылып тұрады.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жұмысы басталғаннан кейін тетікті бұраған кезде бір дүркін дыбыстық белгі іске қосылады;
Есігі ашылғаннан кейін тамақ дайындауды жалғастыру үшін «START/+30SEC./CONFIRM» түймешігін
басыңыз;
Егер тамақ дайындау бағдарламасы енгізілгеннен кейін 1 минут ішінде «START/+30SEC./CONFIRM»
түймешігі басылмаса, бейнебетке қазіргі уақыт шығарылады да, енгізілген бағдарламаның күші
қайтарылады.
Түймешіктер басылған кезде, басылғанын растау үшін қысқа дыбыстық белгі іске іске қосылады.
Егер
түймешік басылмаса, дыбыстық белгі іске қосылмайды.
Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін еске салатын бес дүркін дыбыстық белгі іске қосылады.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
Пешті тұрақты түрде тазарту және оның бетінен кез келген тағам қалдығын жою керек.
Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшіріңіздер және сөндіріп тастаңыздар.
Ошақтар толық суынуға беріңіз.
Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы және ішкі беттер, шыны табақты
сүртіңіздер.
Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар.
Образец
Мануал подходит для устройств