Whirlpool AMW 507 IX скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 2 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 2 из 21
NL 2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: www.whirlpool.eu
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke
veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en
opgevolgd.
Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's
voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.
Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door
het gevarensymbool en door de volgende termen:
GEVAAR
Duidt op een gevaarlijke situatie die tot
ernstig letsel zal leiden.
WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die tot
ernstig letsel kan leiden.
Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het
mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel,
schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik
van het apparaat beperkt kan worden.
Houd u strikt aan de volgende instructies:
-
Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
-
Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet
voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
-
Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een
gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in
overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve
als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
-
Het vervangen van het netsnoer moet door een erkend elektricien
gebeuren. Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
-
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
-
Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het
apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen
aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
-
Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften is er een omnipolaire schakelaar met een
afstand van minstens 3 mm.
-
Gebruik geen meervoudige contactdozen als de oven is voorzien
van een stekker.
-
Gebruik geen verlengkabels.
-
Trek niet aan het netsnoer.
-
Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet
meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Образец
Мануал подходит для устройств