Whirlpool AMW 507 IX скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 21
NL21
AFVALVERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN
-
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af conform de
plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Snijd voordat u het apparaat afdankt de
elektriciteitskabels door zodat het apparaat onbruikbaar wordt.
-
Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt
u contact opnemen met de plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit
apparaat hebt gekocht.
OPSPOREN VAN STORINGEN
Het apparaat werkt niet
De plateaudrager zit op zijn plaats.
De deur is goed gesloten.
Controleer of de zekeringen in orde zijn en of er
stroom is.
Controleer of het apparaat voldoende
geventileerd wordt. Wacht 10 minuten en probeer
dan het apparaat opnieuw te laten werken.
Open en sluit de deur voordat u het opnieuw
probeert.
Trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 10
minuten, sluit opnieuw aan en probeer
opnieuw.
De elektronische programmeerfunctie
werkt niet
Als op het display een “F” met een nummer
verschijnt, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Whirlpool Consumenten Service.
Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op de
letter “F”.
WHIRLPOOL CONSUMENTEN SERVICE
Voordat u contact opneemt met de Whirlpool
Consumenten Service
1.
Controleer of u het probleem zelf kunt
oplossen aan de hand van de punten die
beschreven zijn in “Opsporen van storingen”.
2.
Zet het apparaat aan en uit om te controleren
of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de
storing nog steeds aanwezig is, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde Whirlpool
Consumenten Service.
Vermeld altijd:
een korte beschrijving van de storing;
het type en het exacte model van het apparaat;
het servicenummer (dit is het nummer na het
woord Service op het typeplaatje), rechts aan de
binnenkant van de apparaatruimte (zichtbaar
met de deur open).
NA HET GEBRUIK
Het servicenummer staat ook in het
garantieboekje.
uw volledige adres;
uw telefoonnummer.
OPMERKING: wend u tot een erkende
Whirlpool
Consumenten Service
indien reparatie
noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat
originele vervangingsonderdelen worden gebruikt
en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
Образец
Мануал подходит для устройств