Whirlpool AMW 507 IX скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 21
NL 3
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
-
Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik
het niet op blote voeten.
-
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen
voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. kamers
verwarmen of gebruik buitenshuis). De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of
een foute programmering van de bedieningsknoppen.
-
Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden als inbouwapparaat.
Gebruik het niet als vrijstaand apparaat.
-
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens
het gebruik.
Voorkom aanraking van hete onderdelen.
-
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand
gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
-
Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis,
mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of
instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en
de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet
door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
-
Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van het apparaat
niet aan tijdens en na het gebruik gevaar voor brandwonden.
Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle
onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld.
-
Open de deur van het apparaat na afloop van de bereiding voorzichtig,
en laat de warme lucht of de damp geleidelijk ontsnappen voordat u het
gerecht uit het apparaat haalt. Blokkeer de ventilatieopeningen nooit.
-
Gebruik ovenhandschoenen om schalen en accessoires uit de oven
te halen, en let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
-
Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan:
er kan brand ontstaan vliegen als het apparaat per ongeluk wordt
ingeschakeld.
-
Gebruik de magnetron niet voor het verwarmen van gerechten in
luchtdicht verpakte houders. De druk verhoogt, wat schade kan
veroorzaken bij het openen of kan ontploffen.
-
Gebruik de magnetron niet om textiel, papier, kruiden, hout,
bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Dit kan
brand veroorzaken.
-
Laat het apparaat niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer er papier,
plastic of andere brandbare materialen bij de bereiding worden
gebruikt. Papier kan verkolen of branden en sommige soorten plastic
kunnen smelten wanneer ze worden gebruikt om voedsel op te warmen.
-
Gebruik alleen schalen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons.
Образец
Мануал подходит для устройств