Whirlpool AMW 507 IX скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 21
NL5
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat is bedoeld om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met de
Europese Richtlijn (
) nr. 1935/2004 en is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming
met de veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die 73/23/EEG en daaropvolgende
amendementen vervangt), de beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG.
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled
worden en is voorzien van het recyclingsymbool
(
). De diverse onderdelen van de verpakking
mogen daarom niet met het gewone huisvuil
worden weggegooid maar moeten worden
verwerkt op verantwoorde wijze overeenkomstig
de plaatselijke normen inzake afvalverwerking.
Energiebesparing
-
Verwarm de magnetron alleen voor als dit
speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel of
in het recept.
-
Gebruik donker gelakte of geëmailleerde
bakvormen, omdat deze de warmte beter
opnemen.
-
Schakel het apparaat 10/15 minuten voor het
einde van de geprogrammeerde bereidingstijd
uit. Gerechten die lang in het apparaat moeten
staan blijven dan nog doorgaren.
Afvalverwerking van het product
-
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EG
inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
-
Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid te voorkomen, die
veroorzaakt zouden kunnen worden door
onjuiste verwerking van dit product als afval.
-
Het symbool
op het product of op de
begeleidende documentatie geeft aan dat dit
apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet
worden bij een speciaal inzamelingscentrum
voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Образец
Мануал подходит для устройств