Whirlpool AMW 507 IX скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 6 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 6 из 21
NL6
INSTALLATIE
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen en of de deur goed sluit.
Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de Whirlpool Consumenten Service.
Om eventuele schade te voorkomen wordt geadviseerd om het apparaat pas voor de installatie van de
piepschuim bodem te halen.
HET APPARAAT MONTEREN
Lees alle veiligheidsaanbevelingen op de pagina's 2, 3, 4, 5 alvorens het apparaat te installeren.
Volg de montage-instructies op pagina I voor het installeren van het apparaat.
VOOR DE AANSLUITING
Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.
Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen
die zich aan de zijkant in het magnetronovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en
voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.
Controleer of het magnetronovengedeelte leeg is vóór de montage.
Controleer of het apparaat niet is beschadigd. Controleer of de magnetronovendeur goed sluit en of de
afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de magnetron leeg en reinig de
binnenkant met een zachte, vochtige doek.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het
beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete
oppervlakken. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere ongevallen.
Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur een
stopcontact dicht bij het apparaat aanleggen.
Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het
meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
Om de installatie conform de geldende veiligheidsnormen te laten zijn is er een meerpolige schakelaar
nodig met een minimum afstand van 3 mm tussen de contacten.
NA DE AANSLUITING
U kunt het apparaat alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van deze eis.
De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de
gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.
VOOR HET GEBRUIK
Образец
Мануал подходит для устройств