Whirlpool AMW 507 IX скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 9 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 9 из 21
NL9
1.1
INSTELLEN VAN DE KLOK
Wanneer het apparaat de eerste maal AANgezet
wordt, moet de klok worden ingesteld.
Draai
rond om de uren in te stellen.
Druk op
om te bevestigen.
Draai
rond om de minuten in te stellen.
Druk op
om te bevestigen.
OPMERKING:
om het uur later te veranderen
wanneer het apparaat UIT staat, houdt u
tenminste een seconde lang ingedrukt en herhaalt u
de bovenstaande handelingen.
Na een elektriciteitsstoring dient de klok opnieuw te
worden ingesteld.
1.2
AAN/UIT
Wanneer het apparaat wordt UITgeschakeld, wordt
alleen de 24-uursklok weergegeven.
Druk op
om het apparaat AAN te zetten (houd
1 s ingedrukt).
Wanneer het apparaat AAN staat, zijn beide displays
geactiveerd. De knop en alle toetsen zijn volledig
functioneel.
OPMERKING:
Drukken op
beëindigt altijd een
geactiveerd bereidingsprogramma en schakelt het
apparaat UIT.
2
SNELSTART
Om de wizard voor het instellen van de modus over
te slaan en onmiddellijk een bereidingscyclus te
starten met vol magnetronvermogen (900 W) en een
voorgeprogrammeerde duur van 30 seconden.
Zet het voedsel in de magnetronovenruimte en
sluit de deur.
Druk op
om te starten.
OPMERKING:
deze functie kan alleen gebruikt
worden wanneer het apparaat UITstaat.
Telkens als u op
drukt, wordt de duur met
30 seconden verlengd.
U kunt altijd de standaardinstellingen veranderen
tijdens het bereidingsprogramma. Zie deel 7.3 en 8.
Accessoires die niet met deze functie kunnen
worden gebruikt: rooster, bakplaat, crispplaat.
3
DE BEREIDING ONDERBREKEN/
HERVATTEN/OPNIEUW STARTEN
DE BEREIDING ONDERBREKEN
Druk op
om het bereidingsprogramma te
onderbreken.
Ook door de deur te openen kan de bereiding
worden onderbroken om het voedsel te
controleren, om te draaien of door te roeren.
De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.
DE BEREIDING HERVATTEN
Druk op
om de bereiding na de pauze te hervatten.
DE BEREIDING BEËINDIGEN
Zodra de bereidingstijd verstreken is, geeft het
rechterdisplay de tekst “End” weer en een zoemer
gaat af.
Druk op
of open de deur om het signaal stil uit
te schakelen.
DE BEREIDING OPNIEUW STARTEN
Druk op
om de bereiding met 30 seconden te
verlengen wanneer End op het display staat. Telkens
als u op de knop drukt , worden 30 seconden
toegevoegd aan de bereidingstijd.
OPMERKING:
het apparaat houdt de instellingen alleen
60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens
gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Образец
Мануал подходит для устройств