Eizo S1501 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 60)

Языки: Русский И еще 4
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Шведский
Страницы:60
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 60
1
Svenska
SÄKERHETSSYMBOLER
Den här manualen använder säkerhetssymbolerna nedan. De indikerar kritisk information. Läs dem noggrant.
VARNING
Om informationen i en VARNING inte åtföljs kan det
resultera i allvarliga skador som kan vara livshotande.
FÖRSIKTIGHET
Om uppmaningen FÖRSIKTIGHET inte åtföljs finns
det risk för person- eller produktskador.
Indikerar en förbjuden åtgärd.
Indikerar en obligatorisk åtgärd som måste utföras.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
VARNING
Om enheten avger rök, luktar bränt eller ger
ifrån sig ovanliga ljud skall alla
strömanslutningar kopplas ur genast. Kontakta
sedan din återförsäljare.
Försök att använda en enhet som är felaktig kan leda till
brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.
Använd den medföljande sladden och anslut
den till ett standardeluttag.
Försäkra dig om att du håller dig inom märkspänningen
för sladden. Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand
eller elektriska stötar.
Strömtillförsel: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz
Undvik att komma i kontakt med enheten med
små föremål eller vätska.
Små föremål som av misstag faller in genom
ventilationsöppningarna i kåpan eller spill kan orsaka
brand, elektriska stötar eller skador på utrustning. Om
ett föremål eller vätska hamnar innanför kåpan skall det
kopplas ur omedelbart. Enheten skall kontrolleras av en
behörig servicetekniker innan den används igen.
Placera enheten på ett lämpligt ställe.
Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand, elektriska
stötar eller skador på utrustning.
° Använd inte enheten utomhus.
° Använd inte enheten i fordon (fartyg, flygplan, tåg
eller bilar etc.).
° Använd inte enheten i en dammig eller fuktig miljö.
° Placera inte enheten så att ånga kommer direkt på
skärmen.
° Placera inte enheten nära värmeelement eller
luftfuktare.
Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat uttag.
Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
FÖRSIKTIGHET
Blockera inte ventilationsöppningarna i kåpan.
° Placera inga föremål på ventilationsöppningarna.
° Installera inte enheten i ett slutet utrymme.
° Använd inte enheten liggande eller upp och ner.
Genom att blockera ventilationsöppningarna förhindras
tillräckligt luftflöde vilket kan orsaka brand, elektriska
stötar eller skada på utrustning.
Använd ett strömuttag som är lätt att komma åt.
Detta säkerställer att det är lätt att koppla ur enheten om
det skulle uppstå problem.
Felsökning
Inställning/justering
Installation
Före användningen
Om installationshandboken och bruksanvisningen
Installationshandboken
(denna handbok)
Beskriver grundinformation från anslutning av monitorn till en dator till
användning av skärmen.
Bruksanvisning
(PDF-fil på CD-skivan*)
Beskriver applikationsinformation så som bildjusteringar, inställningar
och specifikationer.
* Kräver att Adobe Reader är installerat.
Pdf-filerna som medföljer finns endast på engelska, tyska, franska och kinesiska
° Produktspecifikationerna varierar i olika försäljningsområden. Kontrollera att manualen är skriven på språket i inköpsområdet.
LCD-färgskärm
Образец
Мануал подходит для устройств