Eizo S1501 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 60)

Языки: Русский И еще 4
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Шведский
Страницы:60
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 60
2
Svenska
Felsökning
Inställning/justering
Installation
Före användningen
Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns i förpackningen. Om någonting saknas skall du kontakta din lokala återförsäljare.
OBS!
° Behåll kartongen och emballage för framtida förflyttningar av skärmen.
Monitor
Nätsladd
Digital signalkabel: FD-C39
Analog signalkabel: MD-C87
Kabel med ministereokontakt
EIZO LCD Utility Disk (CD-skiva)
° Bruksanvisning
Installationshandboken (denna handbok)
Garantisedel
Återvinningsinformation
Monteringsskruvar (M4 x 12, 4 st)
Reglage och funktioner
1
Sensor
Sensorn känner av omgivande ljusstyrka. Funktion för ljusstyrkereglering (sidan 5)
2
Knappar för reglering av
volymen
Visar menyn för inställning av ljusstyrka (sidan 4).
3
Knapp för val av signalingång
Växlar mellan ingångssignalerna om två datorer är anslutna till skärmen.
4
Lägesknapp
Visar läget FineContrast (sidan 4).
5
Manöverknappar (vänster,
höger)
° Visar skärmen för ljusstyrka (sidan 5).
° Väljer ett justeringsalternativ eller ökar/minskar justerade värden i
avancerade justeringar i menyn Justeringar (sidan 5).
6
Knappen Enter
Visar menyn Justeringar och bestämmer alternativ på skärmen och sparar
justerade värden.
7
Strömbrytaren
Slår på och stänger av strömmen.
8
Strömindikator
Visar skärmens driftsstatus.
Blå: Skärmen används
Orange: Energisparläge
Av: Strömmen är av
9
Uttag för säkerhetslås
Kompatibelt med Kensington MicroSaver-säkerhetssystem.
10
Stativ
Används för att ställa in höjd och vinkel för monitorns skärm.
11
Nätanslutning
Inkoppling till strömkällan.
12
Signalingångar
Vänster: DVI-D-anslutning/Höger: 15-pinnarsanslutning för D-Sub mini.
13
Ingång för ministereokontakt
Ansluter kabeln för ministereokontakten.
14
Kabelhållare
Täcker skärmens kablar.
15
Hörlursanslutning
Ansluter hörlurarna.
16
Högtalare
Källa för audioutgång.
* ScreenManager
®
är ett smeknamn för EIZO’s justeringsmeny. (För information om hur du använder ScreenManager, se
bruksanvisningen på CD-skivan.)
Justeringsmeny
(
*
ScreenManager
®
)
Образец
Мануал подходит для устройств