Eizo S1501 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 60)

Языки: Русский И еще 4
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Шведский
Страницы:60
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 60
4
Svenska
Felsökning
Inställning/justering
Installation
Före användningen
Visa skärmen
1
Tryck på
för att slå på skärmen.
Skärmens strömindikator lyser blått.
2
Sätt på datorn.
Skärmbilden visas.
När datorn och skärmen slås på för första gången med analog signal kommer funktionen med
automatisk justering automatiskt att justera tid, fasfrekvens och visningplacering.
Observera
° Stäng av monitorn och datorn när du använt dem. Genom att dra ut nätsladden stängs monitorns
strömförsörjning helt.
Justera högtalarvolymen
1
Tryck på
.
Justeringen för högtalarvolymen visas på skärmen.
2
Justera högtalarvolymen med
eller
.
Skärmen för justering av högtalarvolym
Menyn för
ljusstyrka.
Lägesnamnet FineContrast
Välja skärmläge
FineContrast möjliggör för dig att enkelt välja bästa skärmvisningsläge i förhållande till monitorns användning.
För information om funktionen FineContrast, se bruksanvisningen på CD-skivan.
Läget FineContrast
Custom (Anpassat)
För att göra önskade inställningar.
sRGB
För att göra färganpassning med sRGB-kompatibla kringutrustningar.
Text
Passar för att visa ordbehandlings- eller kalkylprogram.
1
Tryck på
.
Läget FineContrast visas.
2
Tryck på
igen medan läget FineContrast
(Kontrastförval) visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras läget på
skärmen (se tabellen lägen för FineContrast).
3
Tryck på
i önskat läge.
Det valda läget väljs.
Образец
Мануал подходит для устройств