Eizo S1501 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 60)

Языки: Русский И еще 4
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Шведский
Страницы:60
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 60
5
Svenska
Felsökning
Inställning/justering
Installation
Före användningen
Ställa in skärmens ljusstyrka
1
Tryck på
eller
.
Fönstret för justering av ljusstyrka visas.
2
Justera ljusstyrkan med
eller
.
Tryck på
för att öka skärmens ljusstyrka eller på
för
att minska.
OBS!
° Sensorn på skärmens framsida avkänner den omgivande ljusstyrkan och justerar skärmens ljusstyrka
automatiskt och bekvämt med funktionen BrightRegulator.
Mer information finns i Bruksanvisningen som ligger på CD ROM-skivan.
Att genomföra avancerade inställningar/justeringar
Avancerade justeringar gällande skärm eller färg och andra inställningar är tillgängliga via justeringsmenyn.
För information om justeringsfunktionerna, se bruksanvisningen på CD-skivan.
Grundinställningarna och justeringarna är färdiga. För avancerade inställningar/
justeringar, se bruksanvisningen på CD-skivan.
Fönstret för justering av ljusstyrka
Justeringsmeny
Vid analog signal
Vid digital signal
Образец
Мануал подходит для устройств