Eizo S1501 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 60)

Языки: Русский И еще 4
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Шведский
Страницы:60
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 60
6
Svenska
Felsökning
Inställning/justering
Installation
Före användningen
Ingen bild visas
Om det inte visas någon bild på monitorn efter att du genomfört följande åtgärder skall du kontakta din lokala
återförsäljare.
1. Kontrollera strömindikatorn.
Symptom
Status
Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild
Strömindikatorn tänds inte.
Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten.
Tryck på
.
Strömindikatorn lyser blått.
Kontrollera inställningen för <Färgdynamik>
*
.
Strömindikatorn lyser orange.
Växla inkommande signal genom att trycka på
.
Tryck på valfri tangent eller klicka med musen.
Sätt på datorn.
* Mer information om justering av färgdynamik finns i bruksanvisningen på CD-skivan.
2.
Kontrollera felmeddelandet på skärmen.
Dessa meddelanden visas när den inkommande signalen är felaktig även om monitorn fungerar.
Symptom
Status
Möjlig orsak och åtgärd
Den inkommande signalen
mottas inte.
Kontrollera att datorn är påslagen.
Kontrollera att signalkabeln är riktigt ansluten till
datorn.
Växla inkommande signal genom att trycka på
.
Signalfrekvensen är utanför
specifikationerna. Felaktig
signalfrekvens visas i rött.
Ändra läge till ett passande genom att använda
grafikkortets mjukvara. Se grafikkortets
bruksanvisning för ytterligare information.
Образец
Мануал подходит для устройств