Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 72
- 2 -
български
Обърнете внимание на положението на платките памет. Разтворете
придържащите щипки от двете страни на гнездото за паметта. Поставете
платката памет в гнездото. Както е показано на изображението вляво,
поставете пръстите си върху паметта, натиснете и я вкарайте вертикално
в гнездото. Щипките от двете страни на гнездото ще щракнат, когато бъде
инсталирана правилно.
2
Стъпка
Инсталиране На Модули Памет
Използвайте примера с GIGABYTE за ориентир. Първо отстранете двете
страни и капака на шасито, за да инсталирате захранването. Поставете
зарядното устройство на правилното място в кутията и закрепете с
болтове. Инсталирането и положението на захранването може
да се различава за различните модели шасита.
3
Стъпка
Подготовка На Шасито И Инсталиране На Захранването
За да се уверите, че захранването на системата е достатъчно,
препоръчваме Ви да използвате висококачествено захранване.
Ако използвате захранване, което не може да достави
необходимата енергия, това може да доведе до нестабилна
система или система, която не може да се стартира.
B-1 Повдигнете докрай лостчето на гнездото на процесора.
Подравнете щифт 1 на процесора (малко триъгълниче)
с триъгълничето в гнездото на процесора и внимателно
поставете процесора в гнездото. Уверете се, че
щифтчетата на процесора пасват идеално в дупките.
B-2 След като сте поставили процесора в гнездото, поставете
пръста си в средата на процесора и свалете лостчето на
гнездото като го поставите в заключено положение.
Не използвайте сила, когато поставяте процесора в гнездото. Процесорът не влиза ако не е поставен
правилно. В случай, че процесорът не влиза, променете положението му.
НЕ докосвайте контактите на гнездото. За да защитите гнездото на микропроцесора, винаги поставяйте
предпазното капаче, когато няма инсталиран микропроцесор.
C-1 Преди да инсталирате вентилатора, намажете
повърхността на процесора с тънък слой термопроводяща
паста. След това инсталирайте вентилатора (вижте
ръководството на вентилатора).
C-2 Свържете кабела на вентилатора с конектора на дънната
платка, така че вентилаторът да функционира правилно и
да предпазва процесора от прегряване.
C. Инсталиране на вентилатора на процесора
B. Инсталиране на процесор AMD (пропуснете тази стъпка ако дънната платка има
вграден микропроцесор)
лостчето на гнездото на процесора
щифт 1
CPU Socket
Образец
Мануал подходит для устройств