Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 72
- 3 -
български
Махнете оригиналната I/O защита от задната страна и поставете на нейно
място I/O защитата от комплекта на дънната платка. Поставете дънната
платка в шасито, като я позиционирате в I/O защитата. Подравнете отворите
за болтове на дънната платка със съответните отвори на шасито. Прикрепете
дънната платка с помощта на болтове.
4
Стъпка
Инсталиране На Дънна Платка
Намерете слота за допълнителни устройства, който поддържа картата Ви
и махнете капака от задния панел на шасито. Поставете допълнителната
карта в слота. Прикрепете скобата на допълнителната карта към задния
панел на шасито с помощта на болт.
5
Стъпка
Инсталиране На Допълнителна Карта
Графична карта PCI Express
Преди да закупите допълнителна карта, проверете дължината на
картата. Уверете се, че тя е подходяща.
Уверете се, че допълнителната карта е правилно пъхната в слота.
I/O защита
6-1 Инсталирайте оптичните устройства като DVD-ROM и CD-ROM.
Отстранете 5.25” капака от предната страна на шасито. Поставете оптичното
устройство в 5.25” отвора и го закрепете с болтове.
6
Стъпка
Инсталиране На IDE И SATA Устройства
Инсталиране на оптично устройство
Инсталиране на харддиск
6-2 Инсталирайте IDE и SATA харддискове.
Инсталирайте харддиска в отделението за харддиск в шасито и го прикрепете
с болтове.
С един IDE конектор на дънната платка могат да се свържат до две IDE устройства. Преди инсталация,
проверете настройките на джъмперите (главен и второстепенен) на Вашите IDE устройства.
Ако е инсталиран повече от един харддиск, влезте в настройките на BIOS, за да изберете
последователността за стартиране на харддисковете.
Образец
Мануал подходит для устройств