Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 72
- 2 -
Srpski
Obratite pažnju na to kako je okrenut memorijski modul. Raširite klipove koji drže
memoriju sa obe strane podnožja za memoriju. Smestite memorijski modul u
podnožje. Kako je prikazano na slici levo, stavite prste na vrh memorije, pritisnite
memoriju i ubacite je vertikalno u podnožje za memoriju. Klipovi sa obe strane
podnožja će se vratiti na mesto kada je memorijski modul ispravno ubačen.
2
Korak
Instaliranje memorije
Kao primer za sledeći korak, upotrebićemo desktop sistem kompanije GIGABYTE.
Postavite napajanje na korektno mesto u kućištu i osigurajte ga zavrtnjima. Molimo
vas uklonite najpre obe strane i poklopac kućišta kako bi instalirali napajanje.
Instaliranje i lokacija napajanja mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste
kućišta koje se koristi.
3
Korak
Priprema kućišta i instaliranje napajanja
Da bi osigurali da dovoljno napajanja može da dođe do vašeg
sistema, preporučuje se da koristite kvalitetno napajanje. Ukoliko
napajanje koje koristite ne obezbeđuje potrebnu energiju, to može
da dovede do nestabilnog sistema ili sistema koji je nemoguće
pokrenuti.
B-1 Potpuno podignite ručicu za zaključavanje procesora.
Poravnajte nožicu jedan procesora (označenu malim
trouglom) sa trouglastom oznakom na podnožju procesora
i pažljivo ubacite procesor u podnožje. Proverite da nožice
procesora savršeno upadaju u svoje rupice.
B-2 Kada je procesor postavljen na svoje mesto, stavite jedan prst
na sredinu procesora, spuštajući na taj način ručicu podnožja
i fiksirajući je u potpuno zablokiranom položaju.
Nemojte na silu da ubacujete procesor u podnožje za procesor. Procesor neće uleći ukoliko je pogrešno
okrenut. Ukoliko procesor neće da ulegne, probajte da okrenete procesor.
Ne dodirujte podnožje procesora. Kako bi podnožje uvek bilo zaštićeno, uvek vratite zaštitni poklopac
kada procesor nije instaliran
C-1 Pre instaliranja ventilatora za procesor, molimo vas najpre
namažite tanak sloj paste za provođenje toplote na površinu
procesora. Potom instalirajte ventilator (pogledajte uputstvo za
korišćenje svog ventilatora za procesor).
C-2 Povežite kabl ventilatora za procesor na CPU_FAN konektor koji
se nalazi na matičnoj ploči tako da ventilator može ispravno da
funkcioniše kako bi se sprečilo da se procesor pregreje.
C. Instaliranje ventilatora za procesor
B. Instaliranje AMD procesora (preskočite ovaj korak ukoliko matična ploča ima ugrađen
procesor)
Ručica za čašicu procesora
Pin 1
CPU Socket
Образец
Мануал подходит для устройств