Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 72
- 1 -
български
1
Стъпка
Инсталиране На Процесор И Вентилатор
Преди да инсталирате устройствата, уверете се, че те са съвместими с конекторите на Вашия
компютър.
Преди да инсталирате устройствата, изключете тях и компютъра. Изключете захранването, за да не
повредите устройствата и компонентите на системата.
Поставете компютърната система на стабилна повърхност, за да избегнете неправилна инсталация
поради вибрации.
Последователността при инсталиране може да се различава в зависимост от това какви устройства
се използват. Инструкциите за инсталация по-долу се отнасят до компютърни системи GIGABYTE
и са само за справка.
Погледнете ръководството за употреба за повече информация относно техническите характеристики
на дънната платка.
A. Инсталиране на процесор Intel (пропуснете тази стъпка ако дънната платка има
вграден микропроцесор)
Тип B:
Натиснете лост А (най-близо до маркировката "
") надолу и далеч от гнездото, за да го
освободите. Натиснете лост Б (най-близо до маркировката "
") надолу и далеч от гнездото, за
да го повдигнете. Внимателно натиснете лост А, за да позволите на пластината да се повдигне.
Отворете пластината.
A-1 Вижте следните инструкции, въз основа на техническите характеристики на Вашия процесор:
Тип А:
Повдигнете лоста за гнездото на процесора и металната пластина
също ще се повдигне.
a. Ако защитния капак на гнездото е прикрепен към гнездото на
процесора, първо отстранете капака.
b. Ако защитният капак на гнездото е здарво закрепено към
металната пластина, не останявайте на този етап. Капачето може
да падне от пластината автоматично при повторното използване
на лоста след като процесорът е поставен.
За подробна информация относно инсталирането на процесор вижте ръководството на
потребителя.
Натиснете лост A
Натиснете лост B
A-2 Дръжте микропроцесора с палец и показалец. Подравнете маркировката на щифт 1 на процесора
(триъгълник) с щифта в единия ъгъл на гнездото (или подравнете жлебовете на процесора със
зъбчетата на гнездото) и внимателно поставете процесора на мястото му.
A-3 След като процесорът е правилно инсталиран, поставете обратно металната плоскост и натиснете
обратно лостчето на гнездото на процесора в заключено положение.
Щом процесорът тип B бъде правилно инсталиран, внимателно поставете обратно пластината. След
това закрепете лост Б под предпазителя за задържане. Капакът на гнездото може да изхвърчи от
пластината по време на използване на лоста. Накрая, закрепете лост А под предпазителя му за
задържане, за да завършите инсталацията на процесора.
Образец
Мануал подходит для устройств