Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 72
- 1 -
Čeština
Čeština
Pořadí instalace se může lišit v závislosti na typu skříně a použitých zařízení. Níže uvedené
pokyny pro instalaci se vztahují na stolní počítače GIGABYTE a jsou pouze orientační.
Podrobné specifikace základní desky viz dodaná uživatelská příručka.
1
Krok
Instalace Procesoru a Chladiče Procesoru
A. Instalace procesoru Intel (přeskočte tento krok, pokud je základní deska vybavena
integrovaným procesorem)
Před instalací zařízení zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s konektory na vašem počítači.
Před instalací vypněte zařízení a počítač. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, aby
se zabránilo poškození zařízení a počítačových komponent.
Umístěte počítač na stabilní místo, aby se zabránilo nevhodné instalaci způsobené otřesy.
Typ B:
Uvolněte páčku A (nejblíže značce "
") stisknutím dolů od patice. Potom uvolněte páčku B (nejblíže
značce "
") stisknutím dolů od patice a zvedněte ji. Opatrným stisknutím páčky A nechte zvednout
zaváděcí desku. Otevřete zaváděcí desku.
A-1 Dodržujte následující pokyny, které jsou založeny na specifikacích vašeho procesoru:
Typ A:
Zvedněte páčku patice procesoru; současně se zvedne kovová
zatěžovací destička.
a. Je-li na patici procesoru připevněn ochranný kryt, sejměte jej jako
první.
b. Pokud je ochranný kryt patice připevněn ke kovové zaváděcí desce, v
této chvíli jej nesnímejte. Během procesu zajišťování páčky po vložení
procesoru může dojít k odskočení krytu patice ze zaváděcí desky.
Podrobné pokyny k instalaci procesoru naleznete v návodu k použití.
Páčku A
Páčku B
A-2 Uchopte procesor palcem a ukazovákem. Zorientujte značku kolíku 1 procesoru (trojúhelník) s rohem kolíku
1 patice procesoru (nebo můžete zorientovat drážky na procesoru klíči pro zarovnání patice) a opatrně
zasuňte procesor na místo.
A-3
Po správném usazení procesoru nasaďte zaváděcí desku a zatlačte páčku patice procesoru do zamknuté polohy.
Když je typ B správně usazen, opatrně nasaďte zaváděcí desku. Potom zajistěte páčku B pod její zajišťovací
jazýček. Během procesu zajišťování páčky může dojít k odskočení krytu patice ze zaváděcí desky. Nakonec
dokončete instalaci procesoru zajištěním páčky A pod její zajišťovací jazýček.
Образец
Мануал подходит для устройств