Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 72
- 1 -
Srpski
1
Korak
Instaliranje procesora i ventilatora za procesor
A. Instaliranje Intelovog procesora (preskočite ovaj korak ukoliko matična ploča ima ugrađen procesor)
Pre instaliranja uređaja, proverite da su vaši uređaji kompatibilni sa konektorima na vašem
kompjuteru.
Pre instaliranja uređaja obavezno isključite svoje uređaje i svoj kompjuter. Izvucite kabl za
struju iz štekera da bi sprečili oštećenje uređaja i komponenti sistema.
Postavite kompjuterski sistem na stabilnu površinu da bi sprečili nepravilnu instalaciju usled
klimanja.
Redosled koraka prilikom instalacije može se razlikovati u zavisnosti od slučaja i uređaja koji
se koriste. Instrukcije za instalaciju koje ćete naći ispod važe za desktop sisteme kompanije
GIGABYTE i služe samo kao referentni materijal.
Pogledajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili za detaljne specifikacije vezane za matičnu
ploču.
Tip B:
Gurnite polugu A (najbližu oznaci "
") naniže i dalje od podnožja da je otpustite. Gurnite polugu B
(najbližu oznaci "
") naniže i dalje od podnožja i podignite je. Pažljivo pritisnite polugu A da dozvolite
pločici za pritiskanje da se podigne. Otvorite pločicu za pritiskanje.
A-1 Pratite sledeća uputstva u zavisnosti od specifikacija vašeg procesora:
Tip A:
Podignite polugu podnožja procesora i metalna preklopna pločica će
se takođe podignuti.
a. Ako je zaštitni pokrivač podnožja pričvršćen na podnožju procesora,
prvo ga uklonite.
b. Ako je zaštitni poklopac podnožja pričvršćen na metalnoj nosećoj
ploči, ne uklanjajte ga u ovoj fazi. Poklopac podnožja se može
automatski odvojiti od noseće ploče tokom natezanja poluge nakon
postavljanja procesora.
Detaljna uputstva za montiranje procesora potražite u korisničkom priručniku.
Polugu A
Polugu B
A-2 Držite procesor palcem i kažiprstom. Poravnajte oznaku prve nožice procesora (trougao) sa uglom za čiodu
jedan na podnožju procesora (ili možete da poravnate žlebove procesora sa oznakama za poravnavanje
podnožja) i pažljivo ubacite procesor na mesto.
A-3 Jednom kada je procesor ispravno postavljen, spustite pločicu za opterećivanje i gurnite ručicu za podnožje
procesora natrag u položaj za blokiranje.
Jednom kada je tip B ispravno ubačen, pažljivo postavite pločicu za pritiskanje. Potom zategnite i zaključajte
polugu B ispod njenog zateznog jezička. Poklopac podnožja može da se otkači sa pločice za pritiskanje
tokom procesa zatezanja polugice. Na kraju, zategnite i zaključajte polugu A ispod njenog zateznog jezička
da završite instaliranje procesora.
Образец
Мануал подходит для устройств