Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 60 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 60 из 72
- 4 -
Srpski
Zaglavlje prednjeg panela
7-1 Povežite kablove za unutrašnje konektore i zaglavlja na matičnoj ploči, uključujući IDE/SATA konektore i
audio prednjeg panela, USB, IEEE 1394 zaglavlja itd.
7-2 Pričvrstite modul prednjeg panela (razlikuje se u zavisnosti od dizajna kućišta i sastoji se od indikatora
napajanja, indikatora aktivnosti hard diska, zvučnika, prekidača za resetovanje, prekidača za uključivanje
itd.) sa kućišta za zaglavlje prednjeg panela (F_PANEL) na matičnoj ploči.
7
Korak
Povezivanje Kablova na Interne Konektore
MSG: Svetleća dioda za Poruke/
Napajanje/Spavanje
PWR: Svetleća dioda za napajanje
PW: Napajanje
SPEAK: Zvučnici
HD: Svetleća dioda za aktivnost hard diska
RES: Prekidač za resetovanje
CI: Zaglavlje intruzije u kućište
Kada obavite gore navedene korake, povežite
periferne uređaje na kompjuter, uređaje poput
tastature, miša, monitora itd. Potom povežite
napajanje, uključite sistem i instalirajte potreban
softver.
8
Korak
Povezivanje perifernih uređaja
Taster za uključivanje
Konektor kabla za struju
PS/2 port za miša
D-Sub Port
S/PDIF konektor
USB Portovi
RJ-45 LAN Port
Eksterna grafička kartica
Napajanje
PS/2 port za tastaturu
DVI-D Port
HDMI Port
eSATA Portovi
IEEE1394 Port
Audio priključak
Poleđina kućišta
(Pažnja) Dodeljivanje pinova za zaglavlje prednjeg panela može se razlikovati u zavisnosti od modela. Pogledajte
uputstvo za korišćenje matične ploče za postojeće dodele pinova.
1
2
Dodeljivanje pinova A:
Dodeljivanje pinova B:
+MSG-
+HD-
-RES+
NC
+PW-
+SPEAK-
19
20
+MSG-
+HD-
+PW-
-CI+
-RES+
+PWR-
+SPEAK-
Образец
Мануал подходит для устройств