Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 72
- 1 -
Hrvatski
Redoslijed pri instalaciji može varirati
ovisno o vrsti kućišta i korištenim uređajima. Donje
upute za ugradnju vrijede za GIGABYTE stolna računala i služe samo kao referenca.
Proučite korisnički priručnik radi detaljnih podataka o matičnoj ploči.
1
Korak
Instalacija procesora u hladnjak procesora
A. Ugradnja Intel procesora (preskočite ovaj korak ako je procesor ugrađen na matičnoj ploči)
Prije ugradnje uređaja, provjerite jesu li sukladni
priključcima na vašem računalu.
Prije ugradnje uređaja, pobrinite se da budu isključeni i uređaji i računalo. Iskopčajte kabel
električnog napajanja iz zidne utičnice, kako biste spriječili oštećenje uređaja i komponenti
sustava.
Računalni sustav stavite na ravnu i stabilnu površinu, kako ne bi došlo do grešaka u
instalaciji uslijed trešnje.
Vrsta B:
Gurnite ručicu A (najbliža oznaci "
") dolje i dalje od podnožja kako biste ga oslobodili. Gurnite ručicu
B (najbliža oznaci "
") dolje i dalje od podnožja i dignite ga. Blago pritisnite ručicu A kako biste omogućili
dizanje pločice za umetanje. Otvorite pločicu za umetanje.
A-1 Pogledajte sljedeće upute temeljem sljedećih podataka o procesoru:
Vrsta A:
Podignite ručicu podnožja procesora i metalna pločica za ulaganje će
se također podignuti.
a. Ako je zaštitni poklopac podnožja pričvršćen za podnožje procesora,
prvo skinite njega.
b. Ako je zaštitni poklopac podnožja pričvršćen na metalnu ploču
za umetanje, nemojte je još skinuti. Poklopac utičnice će možda
sam automatski iskočiti s ploče za stavljanje za vrijeme ponovnog
aktiviranja ručice nakon umetanja procesora.
Detaljne upute o instaliranju procesora potražite u korisničkom priručniku.
Ručicu A
Ručicu B
A-2 Uhvatite procesor između kažiprsta i palca. Poravnajte (trokutastu) oznaku kontakta broj jedan s kutom
kontakta jedan na podnožju (ili možete poravnati usjeke procesora s ključevima poravnavanja) i blago
gurnite procesor na svoje mjesto.
A-3
Kad procesor ispravno ugrađen, vratite ugradbenu ploču i gurnite ručicu podnožja procesora u blokirani položaj.
Kad ste propisno umetnuli vrsta B, pažljivo vratite pločicu za umetanje. Zatim pričvrstite ručicu B ispod
jezička za osiguranje. Poklopac podnožja možda će odskočiti s pločice za umetanje za vrijeme postupka
zaglavljivanje ručice. Na kraju, pričvrstite ručicu A ispod svog jezička za fiksiranje i završite ugradnju
procesora.
Образец
Мануал подходит для устройств