Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 63 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 63 из 72
-
3
-
Hrvatski
Skinite originalni poklopac I/O sa stražnje strane kućišta i zamijenite ga
poklopcem matične ploče I/O. Postavite matičnu ploču unutar kućišta, tako da
je pozicionirate u I/O štitniku. Poravnajte rupe vijaka za ugradnju na matičnoj
ploči s odgovarajućim rupama za montažu na kućištu. Vijcima pričvrstite
matičnu ploču na njeno mjesto.
4
Korak
Instaliranje matične ploče
Pronađite utor za proširenje koji podržava vašu karticu i skinite poklopac
utora sa stražnje strane kućišta. Zatim umetnite karticu za proširenje u utor.
Pričvrstite nosač kartice za proširenje na stražnju ploču kućišta pomoću vijka.
5
Korak
Instaliranje kartice za proširenje
PCI Express grafička kartica
Prije nego kupite karticu za proširenje, provjerite duljinu kartice i da li
stane u kućište.
Provjerite je li kartica za proširenje u potpunosti sjela u utor.
I/O štitnik
6-1 Instalirajte optičke uređaje kao što su DVD-ROM i CD-ROM.
Izvadite ležište za 5,25" pogon s prednje strane kućišta. Ugradite optički pogon u
ležište uređaja 5,25" i stegnite ga vijcima.
6
Korak
Instaliranje IDE i SATA uređaja
Instaliranje optičkog uređaja
Instaliranje hard diska
6-2 Instalirajte IDE i SATA uređaje hard diska.
Instalirajte hard disk u ležište uređaja s kućištem i stegnite ga vijcima.
Jedan priključak na matičnoj ploči može se spojiti na dva IDE uređaja. Prije instalacije, provjerite
postavke premosnika (glavni i sporedni) na vašim
IDE uređajima.
Ako instalirate više od jednog hard diska, uđite u BIOS Setup (BIOS postavke) i podesite redoslijed
pokretanja računala.
Образец
Мануал подходит для устройств