Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 64 из 72)

Языки: Русский И еще 10
  • Венгерский
  • Греческий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Немецкий
  • Польский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Французский
  • Чешский
Страницы:72
Описание:Installation Guidebook
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 64 из 72
- 4 -
Hrvatski
Zaglavlje prednje ploče
7-1 Spojite kablove na unutarnje priključke i zaglavlja na matičnoj ploči, uključujući IDE/SATA priključke i
audio prednje ploče, USB, IEEE 1394 zaglavlja, itd.
7-2 Spojite modul prednje ploče (varira ovisno o dizajnu kućišta, a sastoji se od pokazivača struje,
pokazivača aktivnosti hard diska, zvučnika, sklopke
za resetiranje, sklopke za uključivanje, itd.) s
kućišta na zaglavlje prednje ploče (F_PANEL) na matičnoj ploči.
7
Korak
Spajanje kablova na unutarnje konektore
MSG: Poruka/ LED u pogonu / LED u
mirovanju
PWR: LED u pogonu
PW: Sklopka za uključivanje
SPEAK: Zvučnik
HD: LED aktivnosti tvrdog diska
RES: Sklopka za reset
CI: Chassis Intrusion Header –
Zaglavlje otvaranja kućišta
Kad se dovrše gornji koraci, spojite periferne
uređaje na računalo, kao što su tipkovnica, miš,
monitor, itd. Zatim priključite napajanje, uključite
sustav i instalirajte potreban softver.
8
Korak
Priključci
perifernih jedinica
Sklopka za uključivanje
Priključak za napajanje
Utičnica za PS/2 miša
D-SUB priključak
S/PDIF konektor
USB priključci
RJ-45 mrežna utičnica
Vanjska grafička kartica
Napajanje
Utičnica za PS/2 tipkovnicu
DVI-D priključak
Priključak za HDMI
eSATA priključci
IEEE1394 priključak
Audio utičnice
Stražnje ploča kućišta
(Napomena) Pin dodjele za zaglavlje prednje ploče mogu se razlikovati ovisno o modelu. Proučite korisničke
upute matične ploče za aktualne pin dodjele.
1
2
Pin dodjele A
Pin dodjele B:
+MSG-
+HD- -RES+
NC
+PW-
+SPEAK-
19
20
+MSG-
+HD-
+PW-
-CI+
-RES+
+PWR-
+SPEAK-
Образец
Мануал подходит для устройств