MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 36
29
UA
УВАГА
!!!
Просимо
уважно
прочитати
зміст
інструкції
перед
запуском
,
ремонтом
або
чищенням
пристрою
.
Неправильне
використання
нагрівача
повітря
може
призвести
до
серйозних
ран
,
опіків
,
ураження
електричним
струмом
або
може
бути
причиною
пожежі
.
1.
Інструкція
з
техніки
безпеки
Цей
пристрій
призначений
для
використання
експлуатації
в
закритих
приміщеннях
,
таких
як
склади
,
магазини
,
житлові
будинки
.
Моделі
потужністю
: 2, 3, 3,3
кВт
не
призначені
для
роботи
в
теплицях
і
на
будівельних
майданчиках
.
Пристрій
відповідає
директивам
2006/95/EC, 2004/108/EC
і
погодженим
з
ними
стандартам
EN 60335-1
і
EN 60335-2-30.
УВАГА
!!!
Не
встановлювати
пристрій
безпосередньо
під
електричною
розеткою
.
Не
доторкатись
до
внутрішніх
елементів
пристрою
.
Цей
прилад
непризначений
для
користування
особами
(
у
т
.
ч
.
дітьми
)
з
обмеженими
фізичними
,
чуттєвими
або
інтелектуальними
здібностями
,
які
не
мають
досвіду
або
знання
,
якщо
вони
не
будуть
під
наглядом
або
доки
вони
не
пройдуть
навчання
щодо
способу
користування
,
яке
ведеться
особами
відповідальними
за
їхню
безпеку
.
Не
допускайте
,
щоб
діти
грали
з
приладом
.
-
Не
прикривати
і
не
закривати
пристрій
під
час
роботи
,
оскільки
можеть
відбутися
його
перегрів
.
Не
використовувати
пристрій
поблизу
місць
з
підвищеною
вологістю
,
таких
як
водойми
,
ванни
,
душові
,
басейни
.
Контакт
з
водою
може
викликати
коротке
замикання
або
ураження
електричним
струмом
.
Пристрій
не
повинен
знаходитися
поблизу
пальних
матеріалів
.
Мінімальна
безпечна
відстань
- 0,5
м
.
Порушення
цього
правила
може
викликати
пожежу
.
Не
використовувати
нагрівач
у
запилених
приміщеннях
,
а
також
у
приміщеннях
,
де
зберігаються
бензин
,
розчинники
,
фарби
або
інші
легкозаймисті
матеріали
,
що
випаровуються
.
Працюючий
пристрій
може
привести
до
вибуху
цих
речовин
.
Не
встановлювати
нагрівач
поблизу
занавісок
і
інших
текстильних
матеріалів
,
щоб
уникнути
їхнього
загоряння
.
Слід
бути
особливо
уважним
,
якщо
поблизу
працюючого
пристрою
знаходяться
діти
або
тварини
.
Пристрій
варто
підключати
тільки
до
таких
джерел
напруги
,
що
відповідають
вимогам
,
зазначеним
на
щитку
.
Для
підключення
варто
використовувати
тільки
електричні
проводи
з
заземленням
,
щоб
у
випадку
аварії
уникнути
ураження
струмом
.
Не
можна
виключати
пристрій
,
виймаючи
штепсельну
вилку
з
розетки
.
Перед
вимиканням
пристрій
повиннний
остудитися
працюючим
вентилятором
.
Коли
пристрій
не
використовується
,
його
необхідно
відключити
від
електромережі
з
метою
запобігання
можливих
ушкоджень
.
Перед
зняттям
корпусу
пристрою
необхідно
перевірити
,
чи
вийнята
штепсельна
вилка
з
розетки
.
Внутрішні
елементи
можуть
знаходитися
під
напругою
.
2.
Розпакування
і
транспортування
Після
розкриття
упакування
вийняти
пристрій
і
всі
елементи
,
використані
для
його
захисту
під
час
транспортування
.
У
випадку
,
якщо
пристрій
здається
ушкодженим
,
сповістити
про
це
продавцеві
,
у
якого
він
був
куплений
.
Для
перенесення
пристрою
служать
ручки
1,
мал
. 1, 2, 3
на
стор
.
2
Пристрій
повинний
транспортуватися
у
фабричному
упакуванні
,
разом
із
захисними
елементами
.
3.
Перелік
елементів
пристрою
Дивися
мал
. 1, 2, 3
на
стор
.2
1)
Ручка
8)
Задня
решітка
2)
Термостат
9)
Провід
живлення
3)
Передня
решітка
10)
Основа
4)
Нагрівач
11)
Вентилятор
5)
Корпус
12)
Двигун
6)
Перемикач
13)
Вилка
7)
Вхід
кабелю
4.
Включення
пристрою
УВАГА
!!!
Перед
включенням
нагрівача
просимо
уважно
прочитати
інструкцію
з
техніки
безпеки
,
що
дозволить
правильно
експлуатувати
пристрій
.
Варто
переконатися
в
тому
,
що
провід
живлення
не
ушкоджений
.
Якщо
невід
ємний
живильний
провід
буде
пошкоджений
,
треба
його
замінити
у
спеціалістичному
ремонтному
центрі
для
попередження
небезпеки
.
Ремонт
обладнання
може
виконуватися
тільки
підготовленим
персоналом
.
Неправильно
проведений
ремонт
може
привести
до
виникнення
серйозної
небезпеки
для
користувача
.
Варто
переконатися
в
тому
,
що
параметри
джерела
живлення
відповідають
технічним
даним
,
приведеним
в
інструкції
або
на
щитку
пристрою
.
Установити
нагрівач
у
вертикальному
положенні
.
Перевірити
,
щоб
перемикач
був
встановлений
у
положенні
"0" (
мал
. 4).
Підключити
пристрій
до
електричної
мережі
.
Повернути
послідовно
перемикач
з
5-
секундними
перервами
,
встановлюючи
його
в
потрібне
положення
:
режим
вентилятора
мал
. 5
І
ступінь
нагрівання
мал
. 6
ІІ
ступінь
нагрівання
мал
. 7
5.
Вимикання
пристрою
Щоб
виключити
пристрій
,
встановити
перемикач
у
положення
"0".
На
3
хвилини
перед
вимиканням
нагрівача
варто
переключити
його
на
режим
вентилятора
.
6.
Регулювання
температури
Повертаючи
ручку
термостата
(
мал
. 8
на
стор
. 2),
можна
регулювати
температуру
в
приміщенні
.
По
досягненні
заданої
температури
термостат
автоматично
виключить
нагріваючі
елементи
.
Вентилятор
далі
буде
працювати
,
щоб
уникнути
перегріву
пристрою
.
Коли
температура
знизиться
нижче
заданого
рівня
,
нагріваючі
елементи
включаться
автоматично
.
7.
Термічний
запобіжник
.
Для
підвищення
рівня
безпеки
нагрівач
обладнаний
термічним
запобіжником
,
що
автоматично
відключає
живлення
нагрівачів
у
випадку
перегріву
.
Якщо
спрацював
термічний
запобіжник
,
необхідно
дати
пристроєві
остудитися
і
знайти
причину
вимикання
.
Потім
знову
включити
нагрівач
натисканням
кнопки
"RESET" (
мал
. 8),
використовуючи
для
цього
будь
-
який
гострий
предмет
.
Якщо
нагрівач
не
включається
,
варто
звернутися
до
продавця
або
в
авторизований
сервісний
пункт
.
8.
Тимчасове
переховування
Якщо
пристрій
не
використовується
протягом
тривалого
часу
,
перш
ніж
забрати
на
збереження
,
необхідно
почистити
його
,
продуваючи
усередині
стиснутим
повітрям
.
Пристрій
варто
зберігати
в
сухому
чистому
приміщенні
.
Перед
початком
експлуатації
перевірити
,
чи
не
ушкоджений
провід
живлення
.
У
випадку
яких
-
небудь
сумнівів
,
необхідно
сконтактуватися
з
продавцем
або
авторизованим
сервісним
пунктом
.
9.
Періодичний
огляд
Мінімум
раз
у
році
варто
зробити
технічний
огляд
в
авторизованому
сервісному
пункті
.
Будь
-
які
огляди
і
ремонти
може
робити
тільки
навчений
і
уповноважений
виробником
персонал
.
10.
УСУВАННЯ
МОЖЛИВИХ
УШКОДЖЕНЬ
ВИД
УШКОДЖЕННЯ
ПРИЧИНА
УСУВАННЯ
Двигун
працює
,
но
пристрій
не
гріє
Спрацював
термічний
запобіжник
Перегорів
термостат
Пошкоджено
реле
Пошкоджений
нагріваючий
елемент
Після
охолодження
натиснути
кнопку
«RESET»
Замінити
термостат
Замінити
реле
(
моделі
на
400
В
)
Замінити
нагріваючий
елемент
Двигун
не
працює
,
а
тени
нагріваются
Пошкоджений
двигун
Заблокований
вентилятор
Пошкоджений
вимикач
Замінити
двигун
Відблокувати
/
прочистити
вентилятор
Замінити
вимикач
Не
працює
весь
пристрій
Розрив
електричного
кола
Пошкоджений
вимикач
Перевірити
підключення
живлення
Замінити
вимикач
Менший
потік
повітря
Забруднений
повітряний
канал
Пошкоджений
двигун
Прочистити
Замінити
двигун
Образец
Мануал подходит для устройств