SONY SA-VS300H скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский И еще 3
  • Датский
  • Португальский
  • Финский
Страницы:2
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 2
2004 Sony Corporation
Home Theatre Speaker System
SA-VS300H
2-059-556-
41
(1)
Dansk
ADVARSEL
Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så
risiko for brand eller stød undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Lad
teknikere foretage eventuelle reparationer.
Undgå at dække apparatets ventilationsdel med aviser, duge,
gardiner m.v., så der ikke opstår risiko for brand. Og undlad at
placere tændte stearinlys på apparatet.
Undlad at anbringe genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på
apparatet, så risikoen for brand eller stød undgås.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget begrænset,
som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab.
Om denne brugsvejledning
SA-VS300H er et 7.1-kanals højttalersystem bestående af
to fronthøjttalere, fire surround-/surround-baghøjttalere en
centerhøjttaler og en subwoofer. Du kan også nyde 5.1 eller
6.1 kanals surround sound ved at sammenføje surround- eller
surround-baghøjttalerne ved brug af det medfølgende beslag.
Systemet understøtter Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro
Logic og Dolby Digital osv. og er dermed specifikt beregnet
til film.
*
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
Forholdsregler
Om sikkerheden
• Kontroller, at systemets driftsspænding er identisk med den
lokale netspænding, inden systemet tages i anvendelse.
• Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, så længe
netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt - også
selvom der er slukket på apparatets netafbryder.
• Tag stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis systemet ikke
skal anvendes i længere tid. Tag altid fat i stikket, aldrig i
ledningen, når du tager stikket ud.
• Skulle der komme væske eller en genstand ind i systemet,
afbrydes forbindelsen, og systemet undersøges af en tekniker,
før det tages i anvendelse igen.
• Netledningen må kun udskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
Om anvendelsen
• Anvend ikke højttalersystemet med et kontinuerligt
wattforbrug, der er større end systemets højeste
indgangseffekt.
• Hvis højttalertilslutningernes polaritet ikke er korrekt, vil
bassen blive svag og de forskellige instrumenters position
uklar.
• Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
• Sluk for forstærkeren, inden tilslutningerne udføres, for at
forhindre, at højttalersystemet tager skade.
• Højttalerstoffet kan ikke tages af. Forsøg ikke at fjerne
højttalerstoffet. Hvis du gør det, risikerer du, at højttalerstoffet
tager skade.
• Lydstyrken bør ikke skrues så højt op, at lyden forvrænges.
Hvis farverne på en TV-skærm i nærheden
bliver uregelmæssige
Højttalersystemet er magnetisk afskærmet, således at det
kan installeres i nærheden af en TV-modtager. Dog kan dette
medføre uregelmæssige farver på visse typer TV-modtagere.
Hvis uregelmæssige farver observeres...
c
Sluk for tv’et, og tænd igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis farverne stadig er uregelmæssige...
c
Anbring højttalerne længere væk fra fjernsynet.
Hvis der opstår hyletoner
Flyt om på højttalerne, eller sænk forstærkerens lydstyrke.
Om placeringen
• Anbring ikke højttalerne i en skrå stilling.
• Anbring ikke højttalerne på et sted, hvor:
— der er meget varmt eller koldt
— der er støv eller snavs
— der er meget fugtigt
— de kan blive udsat for vibrationer
— de kan blive udsat for direkte sol
• Vær forsigtig, hvis højttaleren anrbinges på et
specialbehandlet gulv (poleret, voks- eller oliebehandlet osv.),
da der kan opstå pletter eller misfarvning.
Om rengøring
Rengør højttalernes ydre med en blød klud, der er fugtet let med
et mildt rengøringsmiddel eller vand. Anvend aldrig nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller opløsningsmidler, som for
eksempel alkohol eller benzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
nogle spørgsmål om eller problemer med højttalersystemet.
Tilslutning af systemet
Tilslut højttalersystemet til højttalerudgangsterminalerne på en
forstærker (
A
).
Sørg for, at der er slukket for samtlige apparater (inklusive
subwooferen), inden tilslutningerne udføres.
Bemærk (
B
)
• Sørg for, at plusterminalerne (+) og minusterminalerne
(–) på højttalerne modsvarer plusterminalerne (+) og
minusterminalerne (–) på forstærkeren.
• Sørg for, at stramme højttalerterminalernes skruer godt, da
løse skruer kan være årsag til støj.
• Forvis dig om, at samtlige tilslutninger er ordentligt
udført. Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
• Yderligere oplysninger om tilslutningerne på forstærkersiden
findes i brugsvejledningen til forstærkeren.
Tip
Sorte eller sortstribede ledninger er minus (–) i polaritet og skal
tilsluttes minushøjttalerterminalerne (–).
Fejlfinding
Se efter i nedenstående liste, og følg rådene for afhjælpning
af problemerne, hvis der skulle opstå problemer med
højttalersystemet. Kontakt din Sony-forhandler, hvis problemet
varer ved.
Der er ingen lyd fra højttalerne.
• Kontroller, at tilslutningerne er korrekt udført.
• Kontroller, at forstærkerens lydstyrke er øget til det
rigtige niveau.
• Kontroller, at programkildevælgeren på
forstærkeren er indstillet til den rigtige kilde.
• Kontroller, om hovedtelefonerne er tilsluttet. Hvis
det er tilfældet, skal de tages ud af stikket.
Der er forvrængning i lyden fra subwooferen.
• Kontroller, om der er aktiveret nogle
lydforstærkende funktioner på forstærkeren.
Deaktiver dem, hvis det er tilfældet.
Der er brum eller støj i lyden fra højttalerne.
• Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.
• Kontroller, at ingen af lydkomponenterne står for
tæt på TV-modtageren.
Der er pludselig ingen lyd.
• Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.
Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
Specifikationer
SS-VF300H
(fronthøjttalere)
Højttalersystem
2-vejs, magnetisk afskærmet
Højttalerenheder
Bashøjttaler: 6
×
10 cm,
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 2,5 cm,
balanceret kegletype
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans
8 ohm
Effektbelastningskapacitet
Maks. indgangseffekt:
150 W
Følsomhedsniveau
81 dB (1 W, 1 m)
Frekvensområde
120 Hz - 50.000 Hz
Mål (b/h/d)
Ca. 82
×
1.052
×
93 mm,
inkl. frontstof, (Basens
diameter: 250 mm)
Vægt
Ca. 5,2 kg
SS-CNV300H
(centerhøjttaleren)
Højttalersystem
2-vejs, magnetisk afskærmet
Højttalerenheder
Bashøjttaler: 5,7 cm (
×
2),
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 2,5 cm,
balanceret kegletype
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans
8 ohm
Effektbelastningskapacitet
Maks. indgangseffekt:
150 W
Følsomhedsniveau
81 dB (1 W, 1 m)
Frekvensområde
120 Hz - 50.000 Hz
Mål (b/h/d)
Ca. 345
×
86
×
93 mm, inkl.
frontstof
Vægt
Ca. 1,7 kg
SS-SRV300H
(surroundhøjttalere)
Højttalersystem
2-vejs, magnetisk afskærmet
Højttalerenheder
Bashøjttaler: 6
×
10 cm,
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 2,5 cm,
balanceret kegletype
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans
8 ohm
Effektbelastningskapacitet
Maks. indgangseffekt:
150 W
Følsomhedsniveau
81 dB (1 W, 1 m)
Frekvensområde
120 Hz – 50.000 Hz
Mål (b/h/d)
Ca. 82
×
184
×
93 mm, inkl.
frontstof
Vægt
Ca. 1,0 kg
SA-WVS300
(subwoofer)
Højttalersystem
Subwoofer med indbygget
forstærker, magnetisk
afskærmet
Højttalerenheder
Bashøjttaler: 15 cm (
×
2),
keglemembran-type
Kabinettype
Akustisk belastet basrefleks
Frekvensområde ved gengivelse
28 Hz - 200 Hz
Vedvarende RMS-udgangseffekt
150 W (6 ohm 100 Hz,
10% THD)
Indgange
LINE IN (indgangsstik)
Generelt
Strømforsyning
220 - 230 V AC, 50/60 Hz
Effektforbrug
90 W
1 W (standbytilstand)
Mål (b/h/d)
Ca. 197
×
407
×
502 mm,
inkl. frontstof
Vægt
Ca. 12,2 kg
Medfølgende tilbehør
Lydkabel (1)
Højttalerkabler, 10 m (4)
Højttalerkabler, 3,5 m (3)
Beslag (2)
Højttalerstander (til surround-/surround-baghøjttalere) (2)
Skrue (6)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Placering af højttalerne
Placering af hver enkelt højttaler
(
C
)
Alle højttalerne bør vende mod lyttepositionen. Surround-
effekten vil blive bedre, hvis alle højttalerne anbringes i samme
afstand fra lyttepositionen.
Anbring fronthøjttalerne i en passende afstand til venstre og
højre for fjernsynet.
Anbring subwooferen på den ene side af fjernsynet.
Anbring centerhøjttaleren i midten ovenpå TV-modtageren.
Placeringen af surroundhøjttalere afhænger i høj grad af
rummets indretning.
Placering af højttalerne som et 7.1 kanals
højttalersystem (
C
-1)
Placering af højttalerne som et 6.1 kanals
højttalersystem (
C
-2)
Placering af højttalerne som et 5.1 kanals
højttalersystem (
C
-3)
Surroundhøjttalerne kan placeres på begge sider af lytteposition
(
A
) eller bagved lyttepositionen (
B
).
Opsætning af centerhøjttaleren
Sæt centerhøjttaleren godt fast ovenpå eller i nærheden af tv-
apparatet, og sørg for at den sidder helt vandret.
Opsætning af højttalerne ved hjælp af de ekstra
højttalerstandere (
D
)
For at opnå større fleksibilitet ved placering af center-,
surround- og surround-baghøjttalerne kan du bruge de ekstra
WS-FV11 eller WS-WV10D højttalerstandere (fås kun i visse
lande).
Bemærk
Sørg for, at højttaleren er anbragt på en plan, vandret overflade.
Opsætning af surround-/surround-baghøjttalere (
E
)
Når du bruger systemet til 5.1 eller 6.1 kanals surround sound,
skal du samle surround-/surround-baghøjttalerne ved hjælp
af det medfølgende beslag og montere den medfølgende
højttalerstander på de sammenføjede højttalere. Du kan
også montere den ekstra WS-FV11 højttalerstander på de
sammenføjede højttalere.
Indstilling af forstærkeren
Ved tilslutning til en forstærker med interne flerkanalsdekodere
(Dolby Digital, DTS* osv.), skal du bruge opsætningsmenuerne
til forstærkeren, når du skal specificere parametrene for
højttalersystemet.
Se nedenstående oversigt angående de rigtige indstillinger. Vi
henviser til forstærkerens brugsvejledning angående detaljer om
de korrekte indstillinger.
Højttaleropsætning
For
Indstilling
Fronthøjttalere
SMALL
Centerhøjttaleren
SMALL
Surroundhøjttalere
SMALL
Subwooferen
ON (eller YES)
Surround bag
SMALL**
Hvis du bruger forstærkeren med justerbar overgangsfrekvens,
anbefales det, at du vælger 150 Hz (eller tæt på denne
værdi) som overgangsfrekvensen for front-, center- og
surroundhøjttalerne.
*
"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
** Når du bruger systemet som 6.1 kanals eller 7.1 kanals, skal
du se i den vejledning, der følger med forstærkeren.
Lytning til lyden (
F
)
Skru først ned for lydstyrken på forstærkeren. Lydstyrken bør
sænkes helt, inden du begynder at afspille programkilden.
1
Tænd for forstærkeren, og vælg programkilden.
2
Tryk på POWER på subwooferen.
ON/STANDBY-indikatoren på subwooferen
begynder at lyse grønt.
3
Afspil programkilden.
Apparatet tænder og slukker automatisk
Auto tænd/sluk-funktion
(
G
)
Når der er tændt for subwooferen (d.v.s. når ON/STANDBY-
indikatoren lyser grønt), og der ikke er noget signalinput i et par
minutter, vil ON/STANDBY-indikatoren skifte til at lyse rødt,
og subwooferen indstilles til effektbesparende indstilling. Når
der indgår et signal til subwooferen i denne indstilling, tænder
subwooferen automatisk (auto tænd/sluk-funktion).
For at koble denne funktion ud skal du skyde POWER SAVE-
knappen på bagsiden til indstillingen OFF.
Bemærk
Hvis du skruer for langt ned for lydstyrken på forstærkeren,
kan funktionen til automatisk tænd/sluk blive aktiveret, og
subwooferen går i strømsparetilstand.
Justering af subwooferen (
H
)
1
Reguler lydstyrken ved at dreje på LEVEL-
knappen.
Indstil lydstyrken, så den passer bedst til pro-
gramkilden.
2
Vælg fasepolariteten.
Anvend PHASE-vælgeren til at vælge fasepolar-
iteten.
3
Sæt BASS BOOST til MIN.
Drej BASS BOOST i henhold til det udgangs-
signalniveau, du foretrækker. En del materiale er
optaget med ekstra fremhævelse af baslyden, som
man i nogle tilfælde ønsker at dæmpe. Hvis dette
sker, skal du dreje BASS BOOST mod minimum.
Bemærk
• Nogle funktioner på forstærkeren til forbedring af lyden kan
give forvrængning i subwooferen. Deaktiver disse funktioner,
hvis en sådan forvrængning opstår.
• Hvis du ønsker en lyd af høj kvalitet, må du ikke skrue for
højt op for subwooferens lydstyrke.
• Hvis lyden forvrænges, når du aktiverer basforstærkningen
fra forstærkeren (som f.eks. DBFB, GROOVE, den grafiske
equalizer etc.), skal du mindske basforstærkningen og justere
niveauet.
• Lad være med at øge subwooferens lydstyrke til maksimum.
Dette kan svække baslyden. Desuden kan det bevirke, at der
opstår støj.
• Valg af NORMAL eller REVERSE med PHASE-vælgeren
ombytter polariteten og kan give en bedre basgengivelse i
visse lytteomgivelser (afhængigt af typen af fronthøjttalerne,
subwooferens position og indstillingen af BASS BOOST).
Det kan også ændre udvidelsen og tætheden af lyden og
påvirke fornemmelsen af lydfeltet. Vælg den indstilling,
som giver den foretrukne lyd, når du lytter i din normale
lytteposition.
D
H
G
E
B
Beslag
Asennuskiinnike
Højttalerstander
Kaiutinjalusta
F
C
-1
C
-2
LEVEL
WS-FV11
WS-WV10D
(til center- og surround/surround-
baghøjttalere)
(keski- ja taka-/takakeskikaiuttimet)
Bunden af basen
Jalustan pohja
Front (højre)
Etu (oikea)
Center
Keski
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front (venstre)
Etu (vasen)
Surround (højre)
Taka (oikea)
Surround (venstre)
Taka (vasen)
Forstærker
Vahvistin
3,5 m
3,5 m
3,5 m
10 m
10 m
Surround
bag (højre)
Takakeski
(oikea)
Surround bag
(venstre)
Takakeski
(vasen)
INPUT
BASS BOOST
MAX
MIN
MAX
PHASE
REVERSE
NORMAL
AUTO
POWER SAVE
OFF
MIN
LEVEL
BASS BOOST
PHASE
C
-3
ON/STANDBY
POWER
ON/STANDBY-Indikator
ON/STANDBY-merkkivalo
Surround bag (højre)
Takakeski (oikea)
Surround bag (venstre)
Takakeski (vasen)
Front (højre)
Etu (oikea)
Center
Keski
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front (venstre)
Etu (vasen)
Surround (højre)
Taka (oikea)
Surround (venstre)
Taka (vasen)
Surround bag
Takakeski
Front (højre)
Etu (oikea)
Center
Keski
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front (venstre)
Etu (vasen)
Surround
(højre)
Taka (oikea)
Surround
(venstre)
Taka (vasen)
Front (højre)
Etu (oikea)
Center
Keski
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front
(venstre)
Etu (vasen)
Surround
(højre)
Taka (oikea)
Surround
(venstre)
Taka (vasen)
POWER SAVE
AUTO
OFF
A
Suomi
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä myöskään
aseta palavaa kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nesteitä sisältäviä
esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Sähköiskun välttämiseksi älä avaa laitteen koteloa. Ota
tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyn
umpinaiseen osaan tai seinään upotettuun kaappiin.
Tästä käyttöohjeesta
SA-VS300H on 7.1-kanavaiseen tilaäänentoistoon tarkoitettu
kaiutinjärjestelmä, johon kuuluu kaksi etukaiutinta, neljä taka-
/takakeskikaiutinta, yksi keskikaiutin ja yksi lisäbassokaiutin.
Voit kuunnella myös 5.1- tai 6.1-kanavaista tilaääntä
yhdistämällä taka- tai takakeskikaiuttimet vakiovarusteisiin
sisältyvällä asennuskiinnikkeellä. Se tukee esimerkiksi Sony
Digital Cinema Sound-, Dolby* Pro Logic- ja Dolby Digital
-järjestelmiä ja on tarkoitettu elokuvien äänentoistoon.
*
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Ennen kuin aloitat järjestelmän käytön, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen verkkojännite.
• Jos laitteen verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, laite on
edelleen kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä olisikin
katkaistu virta virtakytkimellä.
• Irrota laite seinäpistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkähköön aikaan. Irrota johto tarttumalla kiinni pistokkeesta.
Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa tai kaatuu jotakin, irrota
virtajohto ja tarkastuta laite ammattihenkilöllä ennen kuin
jatkat sen käyttöä.
• Verkkojohto on vaihdatutettava alan liikkeessä.
Käytöstä
• Vältä kaiutinjärjestelmän jatkuvaa käyttöä sellaisella
wattimäärällä, joka ylittää järjestelmän tulotehon.
• Jos kaiutinliitäntöjen napaisuus ei ole oikein, sävyt ovat
heikot ja instrumenttien sijainti epäselvä.
• Jos kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Katkaise ennen liitäntöjen suorittamista vahvistimesta virta,
jotta kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
• Kaiutinverkkoa ei voi irrottaa. Älä yritä ottaa pois
kaiutinjärjestelmän kaiutinverkkoa. Jos tätä yritetään,
kaiuttimet vahingoittuvat.
• Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, että ääni säröytyy.
Jos läheisen TV-vastaanottimen kuvassa
näkyy värihäiriöitä
Kaiutinjärjestelmä on eristetty magneettisesti, jotta se voidaan
sijoittaa TV-vastaanottimen läheisyyteen. Tietyn tyyppisillä TV-
vastaanottimilla värihäiriöitä saattaa silti esiintyä.
Jos värihäiriöitä esiintyy...
c
Katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30 minuuttia ja kytke
televisioon virta uudelleen.
Jos värihäiriöitä esiintyy yhä...
c
Aseta kaiuttimet kauemmas TV-vastaanottimesta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä vahvistimen
äänenvoimakkuutta.
Sijoituksesta
• Älä sijoita kaiuttimia kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita kaiuttimia seuraavanlaisiin paikkoihin:
— erittäin kuumiin ja kylmiin paikkoihin
— pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
— hyvin kosteisiin paikkoihin
— paikkoihin, joissa on värinää
— paikkaan, johon paistaa aurinko.
• Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen erikoiskäsitellylle
(esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle,
koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Puhdistuksesta
Puhdista kaiuttimien pinnat pehmeällä kankaalla, joka on
kostutettu mietoon pesuaineliuokseen tai veteen. Älä käytä
hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos kaiutinjärjestelmän suhteen esiintyy kysyttävää tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.
Järjestelmän liittäminen
Liitä kaiutinjärjestelmä vahvistimen kaiuttimien lähtöliittimiin
(
A
).
Varmista, että kaikkien laitteiden (apubassokaiutin mukaan
luettuna) virta on katkaistu ennen kuin aloitat liitäntöjen
tekemisen.
Huomautuksia (
B
)
• Varmista, että kaiuttimien plus- (+) ja miinusliittimet (–)
tulevat vahvistimen vastaaviin plus- (+) ja miinusliittimiin (–).
• Kiristä kaiutinliittimien ruuvit tiukasti, sillä löysät ruuvit
saattavat aiheuttaa kohinaa.
• Varmista, että olet liittänyt kaikki johdot pitävästi.
Jos kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Katso vahvistimen käyttöohjeista tarkat tiedot vahvistimeen
tehtävistä liitännöistä.
Vihje
Mustat tai mustaraidalliset johdot ovat napaisuudeltaan
miinusjohtoja (–), ja ne on liitettävä kaiutinliitäntöjen
miinusliittimiin (–).
Vianetsintä
Jos kaiutinjärjestelmän toiminnassa esiintyy ongelmia,
tarkasta seuraavassa listassa mainitut seikat ja suorita
mainitut korjaustoimenpiteet tarvittaessa. Jos et saa ongelmaa
ratkaistuksi, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuus on
säädetty oikein.
• Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen valitsin
on säädetty vastaamaan käytettävää laitetta.
• Katso, onko kuulokkeet liitetty. Jos kuulokkeet on
liitetty, irrota ne.
Apubassokaiuttimen ääni on säröytynyt.
• Katso, onko vahvistimella käynnistetty jokin äänen
korostustoiminnoista. Jos on, kytke se pois päältä.
Kaiuttimien äänessä on huminaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että mikään audiolaite ei ole liian lähellä
TV-vastaanotinta.
Ääni pysähtyy yhtäkkiä.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Jos
kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla
oikosulku.
Tekniset tiedot
SS-VF300H
(etukaiuttimet)
Kaiutinjärjestelmä
2-teinen, magneettisesti
eristetty
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin: 6
×
10 cm,
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 2,5 cm,
tasapainotettu kalotti
Kotelotyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi
8 ohmia
Tehonkäsittelykyky
Suurin tuloteho:
150 W
Herkkyystaso
81 dB (1 W, 1 m)
Taajuusala
120 Hz - 50 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Noin 82
×
1 052
×
93 mm,
etuverkko mukaan luettuna,
(Jalustan läpimitta: 250 mm)
Paino
Noin 5,2 kg
SS-CNV300H
(keskikaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
2-teinen, magneettisesti
eristetty
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin: 5,7 cm (
×
2),
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 2,5 cm,
tasapainotettu kalotti
Kotelotyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi
8 ohmia
Tehonkäsittelykyky
Suurin tuloteho:
150 W
Herkkyystaso
81 dB (1 W, 1 m)
Taajuusala
120 Hz - 50 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Noin 345
×
86
×
93 mm,
etuverkko mukaan luettuna
Paino
Noin 1,7 kg
SS-SRV300H
(takakaiuttimet)
Kaiutinjärjestelmä
2-teinen, magneettisesti
eristetty
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin: 6
×
10 cm,
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 2,5 cm,
tasapainotettu kalotti
Kotelotyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi
8 ohmia
Tehonkäsittelykyky
Suurin tuloteho:
150 W
Herkkyys
81 dB (1 W, 1 m)
Taajuusalue
120 Hz–50 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Noin 82
×
184
×
93 mm,
etuverkko mukaan luettuna
Paino
Noin 1,0 kg
SA-WVS300
(apubassokaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
Aktiivinen apubassokaiutin,
magneettisesti eristetty
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin: 15 cm (
×
2),
kartiomainen
Kotelon tyyppi
Akustisesti kuormitettu
bassorefleksi
Toiston taajuusala
28 Hz - 200 Hz
Jatkuva lähtöteho (RMS)
150 W (6 ohmia, 100 Hz,
10% THD)
Tulot
LINE IN (tulon nastaliitin)
Yleistä
Virtavaatimukset
220 - 230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Virrankulutus
90 W
1 W (valmiustila)
Mitat (l/k/s)
Noin 197
×
407
×
502 mm,
etuverkko mukaan luettuna
Paino
Noin 12,2 kg
Vakiovarusteet
Äänen liitäntäjohto (1)
Kaiuttimen liitäntäjohdot, 10 m (4)
Kaiuttimen liitäntäjohdot, 3,5 m (3)
Asennuskiinnike (2)
Kaiutinjalusta (taka-/takakeskikaiuttimille) (2)
Ruuvi (6)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkonäköä ja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Kaiuttimien sijoittaminen
Kunkin kaiuttimen sijoitus (
C
)
Kunkin kaiuttimen tulee olla suunnattu kuuntelupaikkaan.
Äänen tilavaikutelma on tehokkain, kun kaikki kaiuttimet on
sijoitettu samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Aseta etukaiuttimet sopivalle etäisyydelle TV-vastaanottimen
vasemmalle ja oikealle puolelle.
Aseta apubassokaiutin television jommallekummalle puolelle.
Aseta keskikaiutin TV-vastaanottimen päälle keskelle.
Takakaiuttimien sijoitus riippuu suuresti huoneesta.
Kaiuttimien sijainti 7.1-kanavaisessa
järjestelmässä (
C
-1)
Kaiuttimien sijainti 6.1-kanavaisessa
järjestelmässä (
C
-2)
Kaiuttimien sijainti 5.1-kanavaisessa
järjestelmässä (
C
-3)
Takakaiuttimet voi sijoittaa kuuntelupaikan kummallekin sivulle
(
A
) tai kuuntelupaikan taakse (
B
).
Keskikaiuttimen asentaminen
Aseta keskikaiutin tukevasti TV-vastaanottimen päälle tai
sen lähelle ja varmista, että kaiutin on täysin vaakasuorassa
asennossa.
Kaiuttimien sijoittaminen lisävarusteina saataville
kaiutinjalustoille (
D
)
Voit sijoittaa keski-, taka- ja takakeskikaiuttimet tavallista
vapaammin käyttämällä lisävarusteina saatavia kaiutinjalustoja
WS-FV11 tai WS-WV10D (saatavissa vain tietyissä maissa).
Huomautus
Sijoita kaiutin tasaiselle vaakasuoralle alustalle.
Taka-/takakeskikaiuttimien asentaminen (
E
)
Jos kuuntelet järjestelmällä 5.1- tai 6.1-kanavaista tilaääntä,
yhdistä taka-/takakeskikaiuttimet vakiovarusteisiin sisältyvällä
asennuskiinnikkeellä ja kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvä
kaiutinjalusta yhdistettyihin kaiuttimiin. Voit kiinnittää
yhdistettyihin kaiuttimiin myös lisävarusteena saatavan
kaiutinjalustan WS-FV11.
Vahvistimen asetusten
määrittäminen
Jos liität kaiuttimet vahvistimeen, jossa on sisäinen
monikanavadekooderi (esimerkiksi Dolby Digital tai DTS*),
määritä kaiutinasetukset vahvistimen asetusvalikkojen avulla.
Katso oikeat säädöt alla olevasta taulukosta. Katso tarkat
säätöohjeet vahvistimen käyttöohjeista.
Kaiuttimien säätö
Kaiuttimet
Säädä asento
Etukaiuttimet
SMALL
Keskikaiutin
SMALL
Takakaiuttimet
SMALL
Apubassokaiutin
ON (tai YES)
Takakeskikaiuttimet
SMALL**
Jos käytät vahvistinta, jossa on säädettävä jakotaajuus, sinun
kannattaa valita etu-, keski- ja takakaiuttimien jakotaajuudeksi
150 Hz (tai sitä lähellä oleva arvo).
*
”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
** Jos käytät järjestelmää 6.1- tai 7.1-kanavaisessa
äänentoistossa, katso lisätietoja vahvistimen käyttöohjeesta.
Äänen kuuntelu (
F
)
Säädä ensin vahvistimen äänenvoimakkuus minimiin.
Äänenvoimakkuus on säädettävä minimiin ennen kuin
ohjelmalähteen soitto aloitetaan.
1
Kytke virta vahvistimeen ja valitse ohjelmalähde.
2
Paina painiketta POWER apubassokaiuttimesta.
Apubassokaiuttimen merkkivalo ON/STANDBY
syttyy palamaan vihreänä.
3
Soita ohjelmalähdettä.
Virta kytkeytyy ja katkeaa automaattisesti
automaattinen virran kytkentä/katkaisu
(
G
)
Kun apubassokaiuttimen virta on kytketty (ON/STANDBY-
merkkivalo siis palaa vihreänä) eikä signaalituloa ole
muutamaan minuuttiin, ON/STANDBY-merkkivalo muuttuu
punaiseksi ja apubassokaiutin kytkeytyy virran säästömuodolle.
Jos signaali tulee apubassokaiuttimeen sen ollessa tässä
tilassa, apubassokaiuttimen virta kytkeytyy automaattisesti
(automaattinen virran kytkentä/katkaisu).
Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä asettamalla
takaseinän kytkin POWER SAVE asentoon OFF.
Huomautus
Jos säädät vahvistimen äänenvoimakkuustason liian matalaksi,
virran automaattinen kytkentä- ja katkaisutoiminto voi
aktivoitua, mikä kytkee apubassokaiuttimen virransäästötilaan.
Apubassokaiuttimen säätö
(
H
)
1
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä säädintä
LEVEL.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi oman mielty-
myksesi ja ohjelmalähteen mukaan.
2
Valitse vaiheen napaisuus.
Valitse vaiheen napaisuus käyttämällä PHASE-
valitsinta.
3
Aseta BASS BOOST asentoon MIN.
Käännä BASS BOOST niin, että lähtötaso on
mieleinen. Jotkut nauhoitukset on tehty koros-
tamalla bassoääntä voimakkaasti, mikä saat-
taa olla joskus ärsyttävää. Jos näin on, käännä
säädintä BASS BOOST minimiasentoon päin.
Huomautuksia
• Jotkut vahvistimen äänen korostustoiminnot saattavat
aiheuttaa säröjä apubassokaiuttimeen. Jos säröjä esiintyy,
katkaise äänen korostustoiminnot pois toiminnasta.
• Jotta ääni kuuluisi hyvälaatuisena, älä säädä
apubassokaiutimen äänenvoimakkuutta liian suurelle.
• Jos ääni säröytyy kytkettäessä bassoon voimistus
vahvistimesta (kuten esim. DBFB, GROOVE, graafinen
taajuuskorjain jne.), pienennä basson voimistusta ja säädä
taso.
• Älä käännä apubassokaiuttimen äänenvoimakkuutta
maksimiin. Se saattaa heikentää bassoäänenlaatua. Lisäksi
saattaa kuulua ylimääräistä kohinaa.
• Asennon NORMAL tai REVERSE valinta PHASE-
valitsimella kääntää napaisuuden päinvastaiseksi ja saattaa
antaa paremman bassotoiston tietyissä kuunteluympäristöissä
(riippuen etukaiuttimien tyypistä, apubassokaiuttimen
sijainnista ja BASS BOOST -säädöstä.) Se saattaa myös
muuttaa äänen levinneisyyttä ja kireyttä ja vaikuttaa
äänikenttään. Valitse sellainen säätö, joka antaa mieleisen
äänen kuunneltaessa tavallisessa kuuntelupaikassa.
Образец
Мануал подходит для устройств