SONY SR8UYA 8GB SD скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:2
Описание:Карта памяти micro SD
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 2
Memory Card
Before operating this card, please read this manual thoroughly, and
retain it for future reference.
WARNING
To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or
moisture.
For the Customers in Europe
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection
systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates
that this product shall not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. The recycling of materials will
help to conserve natural resources. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local Civic
Office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
WARNING
- TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF
REACH OF CHILDREN.
- DO NOT INSERT THIS CARD INTO ANY MEMORY
CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.
For the details of this memory card, please refer to the following
URL or the product instruction manual of the compatible
products.
For more information on download software, please refer to the
following URL
For software download : U473926Y
Precautions on Use
Please do not use or store this memory card in any environment
exceeding the range of specified operating environment
described below.
Abuse or misuse will invalidate product warranty.
Sony shall not be responsible for any damage to or loss of
recorded data.
Operating voltage
2.7 V to 3.6 V
Operating environment
–25 °C to +85 °C
(non-condensation)
Dimensions (W × L × T)
Approx. 11 mm × 15 mm × 1 mm
Mass
Approx. 1 g or less
Design and specifications are subject to change without notice.
microSD and microSDHC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.
SR Series (with SD Adapter)
4-464-854-
01
(1)
©2013 Sony Corporation
Printed in Russia
microSD/microSDHC Memory Card
Карта памяти microSD/microSDHC
microSD/microSDHC
жад
картасы
Operating instructions/Посібник з
експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
Пайдалану
нұсқаулығы
Lock
Write-protect
switch
Перемикач
захисту від запису
Карта пам’яті
Перед початком роботи з картою, будь ласка, уважно
прочитайте даний посібник і збережіть його для довідок у
майбутньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб знизити ризик займання або ураження електричним
струмом, не піддавайте виріб впливу дощової води або
вологи.
Для споживачів з Європи
Утилізація старого електричного та
електронного обладнання (застосовується в
Європейському союзі та інших європейських
країнах із системами роздільного збирання
сміття)
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ ЗАДУХИ,
ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ
МІСЦІ.
- НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЦЮ КАРТУ В БУДЬ-ЯКИЙ
СЛОТ ДЛЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ, ДЛЯ ЯКОГО ВОНА
НЕ ПРИЗНАЧЕНА.
Для отримання детальної інформації щодо карти пам'яті,
зверніться за наступною адресою URL або до інструкції з
експлуатації виробу щодо сумісних виробів.
Для отримання більш детальної інформації щодо
скачування програмного забезпечення, зверніться за
наступною адресою URL.
Для скачування програмного забезпечення :
U473926Y
Застереження щодо використання
Не використовуйте і не зберігайте цю карту в умовах, що не
відповідають зазначеним нижче умовам експлуатації.
Зловживання або неналежне використання веде до
позбавлення чинності гарантії.
Компанія Sony не несе відповідальності за будь-яке
пошкодження або втрату записаних даних.
Робоча напруга
Від 2,7 В до 3,6 В
Робочі умови
Від –25 °C до +85 °C
(без конденсації вологи)
Розміри (Ш × Д × Г)
Приблиз. 11 мм × 15 мм × 1 мм
Маса
Приблиз. 1 г або менше
Комплектність постачання
Карта (1), Адаптер (1),
Набір друкованої документації
Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені
без повідомлення.
Логотипи microSD і microSDHC є товарними знаками SD-3C,
LLC.
Строк експлуатаціївиробу: Залежить від гарантійного
терміну.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ
від 03.12.2008 № 1057)
microSD/microSDHC Memory Card
4-464-854-01 (1)
Образец
Мануал подходит для устройств